Tag Archives: Work

Positive Psychology

“We believe that a psychology of positive human functioning will arise, which achieves a scientific understanding and effective interventions to build thriving individuals, families, and communities.” Seligman & Csikszentmihalyi Positive psychology is a branch of psychology focusing on “the strengths and virtues that enable … Continue reading

Posted in English, Research, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Arbete med bistånd

Den 5 april 2013 är det dags för Cecilia Arebergs disputation vid Insitutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Cecilia är arbetsterapeut och hennes avhandling ingår som en del i interventionsprojektet Arbete med stöd för personer med långvarigt psykiskt funktionshinder (Supported employment – SE) . För information om tid och plats för disputationen, se institutionens kalendarium.

Posted in Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Anhörigperspektiv i arbetslivet

Meridium är ett av de företag som nu anslutit sig till ett nätverk som arbetar för mer anhörigvänliga arbetsplatser. En tanke bakom arbetssättet är att som arbetsgivare beakta anhörigas situation och utifrån det skapa ett hållbart arbetsliv även för anhöriga. Ett fint initiativ! Mer om Arbetsgivare för anhöriga.

Posted in Hope, Social Support, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Identifying needs for support when struggling with depression

Struggling with depression? Don’t despair, you can get support! It’s important to try to identify your needs of support, and to communicate them to those around you in order to find solutions and get the needed support. Don’t give up!

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support, Stigma | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Utmattningssyndrom synligt genom prov

Effekterna av utmattningssyndrom kan hålla i sig länge, vilket syns genom signifikant högre halter av vissa tillväxtfaktorer och sämre stresskydd jämfört med friska. Detta visar en nyligen sammanställd kunskapsrapport av Marie Åsberg och Åke Nygren, professorer vid Karolinska institutet. Diagnoserna utmattningssyndrom och depression skiljer sig åt, och med hjälp av de nya fynden kan det bli möjligt att säkerställa utmattningssyndrom genom laboratorieprov. Medan personer med utmattningssyndrom visar på minskade halter av stresshormon är motsatsen synlig hos personer med depression.  Enligt forskarna tyder den minskade frisättningen av stresshormon  … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Värdet av daglig sysselsättning, en liten inblick

Under dagens CEPI seminarium “Något meningsfullt att syssla med” får vi höra om olika forskningsprojekt kring meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) är ett nationellt kunskapscentrum som främjar forskning, kunskapsspridning och implementering av … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Motion OCH arbete

Kanske en bra lösning för att kombinera arbete och motion? Eller…?

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment