Tag Archives: Patient participation

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att mördas

Personer med psykisk ohälsa har en två till tre gånger förhöjd risk att bli mördade än övriga allmänheten. Så står det i en artikel från TT i dagens Sydsvenskan (2013-03-07, s.A15). En studie av 615 mord begångna i Sverige mellan 2001-2008 visar denna förhöjda risk hos personer som lider av personlighetsstörningar, depression, ångest eller psykos. Vidare är risken nio gånger högre hos personer som har ett drogmissbruk. Jan Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, menar enligt artikeln att ett utökat samarbete mellan psykiatrin, primärvården och socialtjänsten, inklusive träning i konflikthantering och personlig säkerhet för patienter och närstående, kan … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rättigheter på LSS-boenden för ungdomar och barn

Som boende på ett LSS-boende för ungdomar och barn har du rättigheter som går att läsa om i en ny publikation från Socialstyrelsen.

Posted in Health Care, Media, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Främja delaktighet och individanpassat stöd till arbete

Under hösten har Socialstyrelsen publicerat två nya vägledningsskrifter för vård av psykisk sjukdom: en introduktion till Shared decision making, som är ett arbetssätt för att öka patientens delaktighet i vården och omsorgen. en vägledning för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen, som är en metodik som har fått högsta prioritet i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från 2011. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Posted in Health Care, Media, Swedish | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Värdet av daglig sysselsättning, en liten inblick

Under dagens CEPI seminarium “Något meningsfullt att syssla med” får vi höra om olika forskningsprojekt kring meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) är ett nationellt kunskapscentrum som främjar forskning, kunskapsspridning och implementering av … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Individuellt stöd till reguljärt arbete

Dagens första presentation håller Ulrika Bejerholm, doktor i medicinsk vetenskap och forskare i arbetsterapi vid Lunds universitet. Hon berättar om Individual Placement & Support (IPS) för personer med psykossjukdomar. Klientens intressen och hopp om arbete ute i samhället står i … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Brukarinflytande i forskningen

Är du intresserad av brukarmedverkan och brukarinflytande i forskningen? Forskningpartners utbildar förtroendevalda i förbunden inför handläggningar av anslagsbeslut i forskningsprojekt. De involverade förbunden är Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Psoriasisförbundet. Forskningpartners utbildar också brukare till att bli forskningpartners i forskningsprojekt. På så vis kan olika former för dialog mellan forskare och brukare utvecklas, och brukarmedverkan och brukarinflytande i forskningen stärkas.  Titta in Forskningpartners hemsida om du vill veta mer.

Posted in Research, Swedish | Tagged , , | Leave a comment