Tag Archives: Therapy

Bibliotherapy Against Depression

Bibliotherapy entails the use of books to solve issues that one may face at a particular moment in time. It has been defined as “a process of dynamic interaction between the personality of the reader and literature-interaction which may be utilized for personal assessment, adjustment, and growth” (Lehr 1981). The … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Medicinsk yoga mot stress

Medicinsk yoga kan hjälpa personer med stressrelaterade symtom. Det visar en ny svensk randomiserad studie där deltagarna uppvisade lägre nivåer av upplevd stress och ångest, samt högre nivåer av upplevd allmän hälsa efter genomgången intervention innefattande medicinsk yoga utöver den vanliga vården. Yoga är ett brett begrepp. MediYoga beskrivs som en terapeutisk yogaform som utgår från klassisk kundaliniyoga, med nyckelord som läkekonst, forskning, botemedel, medvetenhet och balans i fokus. Referens: Köhn M, Persson Lundholm U, Bryngelsson IL, ANderzén-Carlsson A, Westerdahl E (2013). Medical Yoga for Patients with Stress-Related … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mediernas inverkan på synen på självmord

I veckan arrangeras ett symposium om hur medier påverkar våra föreställningar och uppfattningar av självmord. Nätet kan vara en grogrund för självmordshandlingar, men det kan också användas preventivt, till exempel via stödgrupper eller i form av nätbasread kognitiv beteendeterapi. Globalt drabbas cirka en miljon personer av självmord varje år. Det är också en av de vanligast dödsorsakerna i befolkningen, inte minst bland ungdomar under 25 år. Ungdomar använder nätet i stor utsträckning, därför är det också viktigt att veta vad som pågår i cyberrymden och vad som kan göras för att förebygga och förhindra självmord.

Posted in Internet, Media, Research, Social Support, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Healing Through Creative Expression

Both health and arts have been important centres of human interest throughout history, including possible connections between art and healing processes. In a review by Stuckey and Nobel (2010), exploring the relationship between engagement with the creative arts and health outcomes, four major … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Therapeutic writing, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tema depression

Den 11 december 2012 ordnade Sjukhusbiblioteket med Patientforum, St Lars bibliotek och LIBRA i Skåne en temakväll om depression. Nu finns föreläsnignarna tillgängliga i direktsändning.

Posted in Health Care, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

With a little help…

Snöflingorna täcker landskapet med en vit slöja och får ljuden att dämpas på ett magiskt sätt. Utanför fönstret sitter två duvor uppburrade i ett naket träd, och håller värmen om sig själva och varandra. Här inne sitter jag och läser om en studie som nyligen publicerades i The Lancet. Den styrker den kognitiva beteendeterapins positiva effekter som tillägg till antidepressiva vid behandling av depression. Läs mer här. With a little help from friends and professionals…

Posted in English, Health Care, Media, Nature, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Utbildningspsykoterapi ger en måttlig positiv förändring

Effekterna av utbildningspsykoterapi visar sig genom att klienternas psykiska symtom minskar och deras självbild blir mer positiv. Klienter med en negativ och kontrollerande självbild visade sig ha störst symtomminskning. Resultatet är något sämre än vad professionella psykoterapeuter presterar, men de undersökta klienterna … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Cognitive reframing

Cognitive reframing, also referred to as cognitive restructuring, is a technique used to view a situation differently, from a different perspective.   The technique can help identify and dispute irrational or maladaptive thoughts, which are commonly associated with mental health disorders such as … Continue reading

Posted in English, Health Care, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Benämningar som dömer och låser in

“Så kan fru A, vars livshistoria vi tidigare diskuterat, komma att beskrivas som en ‘schizo-affektiv personlighet’, eller i mer vardagliga termer som ‘nervklen’, ‘underlig’ eller ‘halvfnoskig’. Dessa typer av beskrivningar gör henne själv till sina problems orsak. Genom att hon … Continue reading

Posted in Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Appar, någon som nappar?

Dagens utforskning och kreativa input består av att söka appar med anknytning till psykiatri. Där finns både det ena och det andra, dock med knapphändiga recensioner. Jag hittar alltifrån kursliknande litteratur till terapeutiskt inriktade appar som ska fungera som komplement till sedvanlig terapi, till exempel en app om mentalisering och en annan om dialektisk beteendeterapi. Är det någon som har testat och tyckt till om appar inom psykiatriområdet? Och som vill dela med sig om … Continue reading

Posted in Internet, Media, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments