Tag Archives: Psychiatry

Anhörigskrift från NSPH

Här kan du läsa en ny Anhörigskrift från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). NSPH är ett nätverk av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Målgruppen för skriften är anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. “Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Barn som anhöriga – våga fråga!

Det är dag två på “The 11th Community Mental Health (CMH) Conference” i Lund. Konferensens vision beskrivs som en vilja att förbättra den fysiska hälsan för personer med schizofreni och liknande psykoser, samt de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet. … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Avatars Against Voices

Avatar helps persons with schizophrenia deal with voices in their head. By conversing with an avatar representation of the voice, participants in the study got help in dealing with their auditory hallucinations. Read more about it on the New Scientist’s … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Bibliotherapy Against Depression

Bibliotherapy entails the use of books to solve issues that one may face at a particular moment in time. It has been defined as “a process of dynamic interaction between the personality of the reader and literature-interaction which may be utilized for personal assessment, adjustment, and growth” (Lehr 1981). The … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mediernas inverkan på synen på självmord

I veckan arrangeras ett symposium om hur medier påverkar våra föreställningar och uppfattningar av självmord. Nätet kan vara en grogrund för självmordshandlingar, men det kan också användas preventivt, till exempel via stödgrupper eller i form av nätbasread kognitiv beteendeterapi. Globalt drabbas cirka en miljon personer av självmord varje år. Det är också en av de vanligast dödsorsakerna i befolkningen, inte minst bland ungdomar under 25 år. Ungdomar använder nätet i stor utsträckning, därför är det också viktigt att veta vad som pågår i cyberrymden och vad som kan göras för att förebygga och förhindra självmord.

Posted in Internet, Media, Research, Social Support, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Tvångsvård på Kunskapsguiden

Nu går det att läsa om tvångsvård på Kunskapsguiden.

Posted in Health Care, Internet, Media, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Konferens om borderlinepersonlighetsstörning

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) ordnar en konferens på temat borderlinepersonlighetsstörning på ABF-huset i Stockholm den 28 januari, kl 9-16. För mer information se RSMH:s pressmeddelande.

Posted in Health Care, Media, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Help in living a productive life

Posted in English, Hope, Media, Social Support | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Whitaker på besök i Skandinavien

Robert Whitaker, författaren till “Mad in America” och “Anatomy of an Epidemic” kommer till Skandinavien i april. För närmare information följ länken Robert Whitaker.

Posted in English, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Tema depression

Den 11 december 2012 ordnade Sjukhusbiblioteket med Patientforum, St Lars bibliotek och LIBRA i Skåne en temakväll om depression. Nu finns föreläsnignarna tillgängliga i direktsändning.

Posted in Health Care, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment