Läs- och skrivsvårigheter? Besök Kod-Knäckarna!

Tack vare Kod-Knäckarna kan du som förälder eller lärare till barn med läs- och skrivsvårigheter få stöd och hjälp att hitta rätt. Teamet bakom Kod-Knäckarna har utvecklat material som kan användas i samarbete med barnen.

Kod-Knäckarna startades 2004 av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal tillsammans med specialläraren Eva Sjölund. Idag samarbetar de också med framstående läsforskare och praktiker.

Läs mer om dem på Kod-Knäckarna.

Posted in Hope, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Anhörigskrift från NSPH

Här kan du läsa en ny Anhörigskrift från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). NSPH är ett nätverk av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Målgruppen för skriften är anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

“Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som anhöriga gör och lyfta fram deras egna behov. Skriften har tillkommit för att vara ett stöd i arbetsgruppens arbete med att driva på anhörigarbetet i kommuner och landsting. Den är utgiven i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och kampanjen (H)järnkoll.” (källa:NSPH:s webbplats, 2014-01-16)

Posted in Health Care, Hope, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Schizoaffective Disorder – A Documentary

The appreciated summer break turned into an autumn break, at least when it comes to blogging! The pause was not due to lack of material and discussion subjects, but rather to competing activities that have kept me busy. Activity on the blog ahead may be rather sporadic. Nonetheless do I wish to share a recent discovery.

Today I saw Jonny Benjamin’s documentary about schizoaffective disorder, where he describes his way towards recovery. An inspiring mark of courage, spreading hope and fighting stigma around mental illness.

Posted in English, Health Care, Hope, Internet, Media, Stigma, Suicide | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Summer Break

Strandvy

Life is sometimes hectic. Everybody needs time to rest and recharge the batteries. While summer is now showing its best features I’ll take the chance to do just that, explaining the temporarily low blogging activity. Enjoy the view!

Posted in English, Nature, Uncategorized | Leave a comment

Carpe Diem

Vallmo

Image | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Kan klokhet läras ut?

Kan klokhet läras ut? Det är frågan som Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi vid Karolinska Instituet, överläkare vid Radiumhemmet och författare, svarar på i samband med dagens föreläsning. Han visar vilken skicklig historieberättare han är så fort han intar scenen och fångar publikens uppmärksamhet.

Klokhet definierar han som förmågan att lösa problem. Vi stöter på en uppsjö av situationer varje dag, som behöver en lösning. Ju klokare vi är, desto lättare har vi att lösa problem och hantera relationer, menar Einhorn.

Ett sätt att bli klokare är att belysa och försöka undvika vanliga fallgropar, som att tro att man vet bäst eller blint följa andras handlingar utan att ifrågasätta dem.

Tips för att bli klokare är att försöka inta en annan persons perspektiv och utveckla sin förmåga till empati. Att rådfråga sina medmänniskor är ett annat råd. Att vara nyfiken, ödmjuk, få livserfarenhet och inte låsa sig vid det egna, oftast snäva perspektivet är ytterligare tips för att bli en klokare människa.

Svaret på frågan om klokhet kan läras ut är således ett klart ja enligt Einhorn. Men klokhet är inget tillstånd som nås för gott, utan något som eftersträvas med hjälp av träning, dag efter dag.

Posted in Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Difficult or Impossible?

“The difficult we do today. The impossible takes a little longer.” Motto of the U.S. Army Corps of Engineers

Posted in Coffee Shop, English, Hope | Tagged , | Leave a comment