Tag Archives: PSTD

Psykisk ohälsa vanlig bland kvinnliga fångar

En amerikansk studie visar att 43 procent av USA:s kvinnliga fångar visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa, varav 28 procent lider av klinisk depression, 15 procent av bipolär sjukdom och 4 procent av schizofreni. Antalet kvinnor som deltog i studien var 491. Dessa tillstånd kräver en komplex behandling, som författarna av studien menar saknas i de flesta amerikanska fängelser. Utöver dessa siffror visade studien att 82 procent av kvinnorna uppfyllde kriterier för missbruk och att 53 procent visade tecken på post-traumatisk stress (PTSD). Andelen personer med egentlig depression, bipolär sjukdom, missbruk och PSTD bland de undersökta kvinnliga fångarna är 1.4 till … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

Att drabbas av psykisk ohälsa i samband med en graviditet är förenat med konsekvenser både för den havande kvinnan och fostret. Kvinnan kan uppleva starka negativa känslor, som oro, ångest, stress, känslor av skuld och otillräcklighet, isolering, en påverkad självuppfattning … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kulturella broar mot fördomar

“Förenklat kan man säga att psykiska problem betyder att man är galen. Det är väldigt stigmatiserande.” Yassin Ekdahl Så säger Yassin Ekdahl, psykolog med somalisk bakgrund. Parallellt med en uppsökande verksamhet för Malmö stad jobbar Yassin med ett team för … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment