Tag Archives: Self harm

Rättspsyk inget alternativ

Unga med självskadebeteende ska slippa inlåsning inom rättspsykiatrin. Det är i alla fall målet med en satsning kring självskadebeteende samordnad av Region Skåne. Bakom satsningen står regeringen och Statens kommuner och landsting (SKL). Projektet syftar till att förbättra kunskapen kring unga personer som uppvisar ett självskadebeteende. Källa: Sydsvenskan (2012-02-09, s.A6)

Posted in Health Care, Hope, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment