Tag Archives: Elderly

Äldretelefonen

Depression och självmord är vanligt bland äldre. Att söka hjälp kan upplevas som besvärligt och skamligt, och många mår dåligt av att sitta i ensamhet och grubbla. På Äldretelefonen arbetar volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Även närstående är välkomna att ringa. Linjen håller öppet måndag till fredag, kl 10.00-15.00.

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sociala medier ger äldre rikare liv

Resultat från det europeiska forskningsprojektet AGNES visar att internet, facebook och sociala medier kan bidra till ett rikare liv för äldre, samt minskad ensamhet, nedstämdhet och isolering. Hypotesen bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet. Rapporter och en bok om AGNES kommer att publiceras framöver (se länk nedan för mer information). Källa: Äldre får rikare liv med internet. Umeå Universitet. Publicerat 2013-05-08.

Posted in Internet, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Psykiska hälsokontroller lika viktiga som fysiska

Rick Nauert, redaktör för Senior News på PsychCentral, pekar på vikten av regelbundna psykiska hälsokontroller, som borde prioriteras på samma sätt som fysiska hälsokontroller. Han lutar sig mot studier genomförda av Barbara Sahakian, professor vid University of Cambridge, som poängterar hur vanligt det är med psykisk ohälsa. Hon lyfter även fram nya teknologiers användbarhet för att tidigt upptäcka och arbeta med psykiska hälsoproblem. Källa: Mental Health Checkups as Important as Annual Physicals

Posted in English, Health Care, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Läkarsamtal för tidig upptäckt av depression hos äldre

Många äldre som söker vård för kroppsliga besvär lider av depression. En samtalsmodell med läkare som ställer öppna frågor för att screena för depressiva symtom kan bidra till en tidig upptäckt av besvären. Det visar en ny avhandling av Maria Magnil vid Göteborgs universitet.   Avhandlingens titel är “Mild to moderate depression in elderly in primary care-detection, patient centeredness and course” och den försvaras vid en disputation den 15 november, kl 13.00, Hörsal 2119, Hus … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment

Äldretelefonen och Föräldratelefonen

På måndag (12/11/2012) startar Äldretelefonen. Liksom Föräldratelefonen är det ett initiativ av Föreningen Psykisk Hälsa. Och för oroliga, uppgivna eller frustrerade föräldrar finns Föräldratelefonen på 020-85 20 00. Där kan man prata med psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. Telefonen är öppen vardagar kl 10:00 – 15:00. Läs mer om initiativet här.

Posted in Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment