Monthly Archives: August 2012

Avkoppling

Lite avkopplande pyssel efter en intensiv arbetsdag… gynnar lusten och kreativiteten!

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Motion OCH arbete

Kanske en bra lösning för att kombinera arbete och motion? Eller…?

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Dagens utmaning

Har du satt upp en utmaning för dig själv idag? Skriv gärna en rad om det, oavsett hur liten eller stor den är. Själv har jag fått iväg ett par mail som väntade på att skrivas och skickas.  Innan det blev gjort kändes det som en uppförsbacke, nu känns det skönt att ha gjort det!

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish | Tagged , | 2 Comments

PRIOriterade insatsområden

När psykiska problem drabbar individen, och speciellt när problemen blir långvariga, uppstår inte sällan behov av stöd från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Insatserna från landsting och kommun ska säkerställa individens behov av vård och stöd i det dagliga livet (t.ex. boende och … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kurs i anhörigstöd

Det är glädjande att se att Ersta Sköndal högskola erbjuder en högskoleutbildning i an­hörig­­stöd med start i oktober. Kursen riktar sig till personer som möter närstående till sjuka och hjälpbehö­vande, antingen i yrket eller på andra sätt. Låt oss hoppas att det är ett steg i rätt riktning för att erbjuda närstående hjälp och stöd i samband med vård av anhöriga!

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Vilket scenario väljer du?

Scenario 1 “Jag mår inte så bra… känner mig orolig… och sorgsen…” “Du ska se att det blir bättre snart! Kom så går vi och ser på tv.” Scenario 2 “Jag mår inte så bra… känner mig orolig… och sorgsen…” “Är det något särskilt som bekymrar dig?” “Jag vet inte… bara en känsla som inte vill ge med sig…” … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Social Support, Swedish | Tagged , , | Leave a comment

I nämnd ordning, eller…?

Posted in Coffee Shop | Leave a comment