Tag Archives: Schizophrenia

Schizoaffective Disorder – A Documentary

The appreciated summer break turned into an autumn break, at least when it comes to blogging! The pause was not due to lack of material and discussion subjects, but rather to competing activities that have kept me busy. Activity on the … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Internet, Media, Stigma, Suicide | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Avatars Against Voices

Avatar helps persons with schizophrenia deal with voices in their head. By conversing with an avatar representation of the voice, participants in the study got help in dealing with their auditory hallucinations. Read more about it on the New Scientist’s … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att mördas

Personer med psykisk ohälsa har en två till tre gånger förhöjd risk att bli mördade än övriga allmänheten. Så står det i en artikel från TT i dagens Sydsvenskan (2013-03-07, s.A15). En studie av 615 mord begångna i Sverige mellan 2001-2008 visar denna förhöjda risk hos personer som lider av personlighetsstörningar, depression, ångest eller psykos. Vidare är risken nio gånger högre hos personer som har ett drogmissbruk. Jan Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, menar enligt artikeln att ett utökat samarbete mellan psykiatrin, primärvården och socialtjänsten, inklusive träning i konflikthantering och personlig säkerhet för patienter och närstående, kan … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nätbaserat stöd – en chans kvar att anmäla sig!

Image | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Whitaker på besök i Skandinavien

Robert Whitaker, författaren till “Mad in America” och “Anatomy of an Epidemic” kommer till Skandinavien i april. För närmare information följ länken Robert Whitaker.

Posted in English, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Stöd till närstående – en forskningsstudie

Image | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Var med och utveckla nätbaserat stöd för närstående

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , | Leave a comment