Tag Archives: Discrimination

Ökande intresse för stigma och diskriminering?

Kan det vara så att intresset för fördomar kring psykisk ohälsa ökar? Kan det i längden tänkas leda till ett öppnare och mindre fördomsfullt klimat? En hoppfull tanke! Bertil Lundbergs avhandling ”Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom” har i alla fall laddats ner över 4500 gånger och ligger nu på tionde plats i antalet nedladdningar på Lunds universitet.

Posted in Hope, Media, Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Olika attityder gentemot ätstörningar och depression

Graden av stigmatiserande attityder varierar utifrån typ av psykisk ohälsa. Det visar en ny studie som jämfört attityder hos 447 deltagare som fått läsa vinjetter avseende fem olika diagnoser: ätstörningar, inklusive anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätning, samt obesitas och depression. Studien visar att personer med ätstörningar oftare beskylls för sin sjukdom jämfört med personer med depression, som däremot anses ha en kraftigare nedsättning. Personer med obesitas anses vara mer ansvariga för sin hälsostatus än personer med övriga diagnoser. Brist på självdisciplin anses i större utsträckning vara orsaken bakom hetsätning och obesitas jämfört med övriga diagnoser. Studien visar ett behov av … Continue reading

Posted in Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Många hemlighåller sin psykiska ohälsa

Tre av fyra personer hemlighåller sin psykiska ohälsa för omgivningen. Nästan varannan person upplever att andra har tagit avstånd från dem när de berättat om sin psykiska ohälsa. Det visar en ny diskrimineringsstudie från Hjärnkoll. Studien, genomförd av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), omfattade 210 personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Den visar på höga frekvenser av både självdiskriminering och upplevd diskriminering från omgivningen. Alla bär ansvar för att bryta tystnaden och därmed förändra de negativa attityder som finns mot psykisk ohälsa i samhället, menar Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll. Läs rapporten här.

Posted in Research, Stigma, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Manifestation idag!

Håll utkik! Idag genomför kampanjen Hjärnkoll manifestationer för alla människors lika rättigheter  oavsett psykiska olikheter. Manifestationerna äger rum runt om i landet. Hjärnkolls avsikt är att öka kunskapen och förbättra attityder kring psykisk ohälsa, samt att uppmärksamma och göra något åt den diskriminering som många personer med psykisk ohälsa upplever. Följ länken för att se när och var manifestationer äger rum nära dig.

Posted in Hope, Media, Social Support, Stigma, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sociala evenemang och kontakt mot stigma

Sociala evenemang underlättar meningsfulla kontakter mellan grupper av personer med och utan psykiska problem. Samarbete mellan grupperna visade sig vara den faktorn som till störst del underlättade kontakten mellan grupperna, följt av att ha gemensamma mål, en jämlik status och se potential för vänskap.  Samarbete mellan grupperna och antalet faktorer som underlättade kontakten mellan grupperna visade sig förutsäga och öka nivån på avsedd framtida kontakt med personer med psykiska problem.   Dessa resultat visar en studie från England där man undersökt effekterna av delar av antistigmakampanjen Time to Change, med målet att främja och underlätta kontakter mellan människor med … Continue reading

Posted in Hope, Media, Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Inatt drömde jag…

Jag drömde att jag vandrade hela vägen till Ryssland. “Var det kallt, var det till Sibirien” frågade de jag berättat det för. Kallt var det inte, men ganska ansträngande. Det värsta var dock att jag gick dit i någon form av exil, då jag frusits ut av närstående. I drömmen alltså. Jag hade mycket lite resurser att … Continue reading

Posted in Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Funktionsmöjligheter med Petter

Posted in Hope, Media, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment