Tag Archives: Occupational Therapy

Arbete med bistånd

Den 5 april 2013 är det dags för Cecilia Arebergs disputation vid Insitutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Cecilia är arbetsterapeut och hennes avhandling ingår som en del i interventionsprojektet Arbete med stöd för personer med långvarigt psykiskt funktionshinder (Supported employment – SE) . För information om tid och plats för disputationen, se institutionens kalendarium.

Posted in Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment