Tag Archives: Recovery

Utmattningssyndrom synligt genom prov

Effekterna av utmattningssyndrom kan hålla i sig länge, vilket syns genom signifikant högre halter av vissa tillväxtfaktorer och sämre stresskydd jämfört med friska. Detta visar en nyligen sammanställd kunskapsrapport av Marie Åsberg och Åke Nygren, professorer vid Karolinska institutet. Diagnoserna utmattningssyndrom och depression skiljer sig åt, och med hjälp av de nya fynden kan det bli möjligt att säkerställa utmattningssyndrom genom laboratorieprov. Medan personer med utmattningssyndrom visar på minskade halter av stresshormon är motsatsen synlig hos personer med depression.  Enligt forskarna tyder den minskade frisättningen av stresshormon  … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Värdet av daglig sysselsättning, en liten inblick

Under dagens CEPI seminarium “Något meningsfullt att syssla med” får vi höra om olika forskningsprojekt kring meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) är ett nationellt kunskapscentrum som främjar forskning, kunskapsspridning och implementering av … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Role models & social support

“To me, mental illness meant Dr. Jekyll and Mr. Hyde, psychopathic serial killers, loony bins, morons, schizos, fruitcakes, nuts, straight jackets, and raving lunatics. They were all I knew about mental illness, and what terrified me was that professionals were … Continue reading

Posted in English, Hope, Research, Social Support, Stigma, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Långvarig smärta och depression

Smärta som kvarstår längre än tre månader definieras som långvarig smärta. Att leva med långvarig smärta kan påverka livstillfredställelsen och livskvalitén negativt. Den kommer i vägen för vanliga aktiviteter och glädjen i att utföra dem. Det kan vara svårt för utomstående att förstå hur det känns att leva med långvarig smärta, vilket i sig kan leda till känslor av ensamhet och social isolering. Tillståndet slukar lust och energi. Arbetsförmågan påverkas och en sjukskrivning kan bli nödvändig, vilket i sig leder till … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Delfinterapi

Delfinterapi har visat sig ha positiva effekter vid en rad olika åkommor, så som autism, Down’s syndrom, neurologiska sjukdomar, sen utveckling, ADHD, muskulär förlamning, depression och kronisk värk. Genom att simma och umgås med delfiner förser delfinterapin personer drabbade av diverse åkommor med sinnesintryck som kan ha positiva hälsoeffekter. De terapeutiska effekterna kan vara en ökning av motoriska, språkliga och sociala färdigheter. Terapin anses även kunna främja hanteringen av känslomässiga frågor. Kontakten med delfinerna främjar halten av … Continue reading

Posted in Health Care, Nature, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Recovery as a Process

“How many people with schizophrenia recover?” Mike Slade, clinical psychologist and academic researcher, asks the audience consisting of mental health service users, relatives, psychiatric personnel, teachers and researchers, among others. “Three!” says someone in the audience. “No, seventy percent!” “I’d guess up … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Personal Recovery

A number of mental disorders are of chronic character. Nevertheless, it doesn’t mean that persons affected by mental illness cannot live a satisfying and meaningful life. However, mental health problems can entail functional disabilities that need to be dealt with in order for individuals … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Research, Social Support, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment