Tag Archives: Social Support

Anhörigskrift från NSPH

Här kan du läsa en ny Anhörigskrift från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). NSPH är ett nätverk av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Målgruppen för skriften är anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. “Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Barn som anhöriga – våga fråga!

Det är dag två på “The 11th Community Mental Health (CMH) Conference” i Lund. Konferensens vision beskrivs som en vilja att förbättra den fysiska hälsan för personer med schizofreni och liknande psykoser, samt de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet. … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Finnas utan att synas

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

Help!

“When  you’re drowning, you don’t say ‘I would be incredibly pleased if someone would  have the foresight to notice me drowning and come and help me,’ you just  scream.” John  Lennon

Posted in English, Social Support, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Äldretelefonen

Depression och självmord är vanligt bland äldre. Att söka hjälp kan upplevas som besvärligt och skamligt, och många mår dåligt av att sitta i ensamhet och grubbla. På Äldretelefonen arbetar volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Även närstående är välkomna att ringa. Linjen håller öppet måndag till fredag, kl 10.00-15.00.

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Making a Difference

Making a difference in one person’s life is non-negligible. Not only does it make a difference in that specific person’s life, it can also spread to others. Like rings on water. What if it were your life? Can you make a … Continue reading

Posted in English, Hope, Social Support, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Friends by Morrison

“Friends  can help each other. A true friend is someone who lets you have total freedom to  be yourself – and especially to feel. Or, not feel. Whatever you happen to be  feeling at the moment is fine with them. That’s … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Social Support | Tagged , | Leave a comment

Be Kind To Yourself

Feeling low today? Do something that you enjoy and that makes you feel good! Go for a walk, enjoy the Spring flowers, bird song, a good book or a favorite movie. Break down goals into smaller steps that you feel … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Hope, Social Support, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Ung dokumentärfilm om psykisk ohälsa

Posted in Media, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Together, We Can Make A Difference

“Project Playground strives for children to interact and develop friendships but above all to have fun.” “Youth all over the world are forced to handle different societal problems such as poverty, racism, violence and other social, economical and political problems. Individuals … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment