Monthly Archives: December 2012

Winter Magic

“Second star to the right and straight on till morning.” Peter Pan

Posted in Coffee Shop, Nature, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Hope

Hope is the Thing with Feathers  “Hope” is the thing with feathers That perches in the soul And sings the tune without the words And never stops at all, And sweetest in the gale is heard; And sore must be … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Hope | Tagged , | Leave a comment

Boomerang eller frisbee?

Det finns de som tar och de som ger. De som kräver och de som önskar. De som inte vill och de som vill.  De som tycker att de har rätt till allt och de som hoppas. De som tar för givet och de som inte gör det. Skillnaden mellan och upplevelsen av de olika sätten är stor och … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Fly, kämpa, spela död eller bli vän?

Att kroppen reagerar på stressorer genom en flykt- och kamprespons är en teori som utvecklades av Walter Cannon under 1920-talet. Det fysiologiska svaret på stress utgör en överlevnadsmekanism. Den gör att människan reagerar instinktivt genom att antingen beredas för att bemöta eller undkomma stressorn, som då uppfattas som ett möjligt hot mot överlevnaden. Flykt- och kampteorin har senare ifrågasatts och berikats med det tredje alternativet frysning, att spela död. Vissa kritiker menar dock att flykt- och kampteorin har utvecklats utifrån mäns stressresponser. En alternativ teori föreslår därför att kvinnor kan reagera på stress genom en vårda och bli vän respons (tend … Continue reading

Posted in Nature, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Anhörigstöd vid Uppsalas Akutmottagning

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på olika sätt med att utveckla framtidens anhörigstöd. I det senaste nyhetsbrevet läser jag om anhörigstödsrutiner som införts vid Uppsalas akutmottagning. Det är glädjande läsning! Till NKA:s Nyhetsbrev.

Posted in Health Care, Hope, Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Enjoying a Little Magic

Posted in Coffee Shop, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Mer kunskap om äldre kvinnors självmord

Nästan en miljon personer globalt dör på grund av självmord. Det visar uppskattningar från Världshälsoorganisationen. I Sverige rör det sig om cirka 1400 personer per år. Fler män än kvinnor dör av självmord, även om självmordsförsök är vanliga bland kvinnor. Psykisk ohälsa är ofta en bakomliggande som orsak. Magda Waern ska i sin forskning undersöka sociala faktorers betydelse för självmordstankar hos äldre kvinnor. Hon har forskat i ämnet depression, självmord … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment