Tag Archives: Abuse

Interaktivt stöd för våldsutsatta i nära relationer

En ny interaktiv  webbplats prövas för att stödja våldsutsatta personer i nära relationer. Hemsidan MIRA riktar sig till både kvinnor och män och baseras på Motiverande Samtal (MI), som har visat sig vara till hjälp i samband med livsförändringar. Innehållet skräddarsys individuellt och bygger på personens motivation till förändring. Projektet är ett uppdrag från Socialstyrelsen och leds av Gerhard Andersson vid Linköpings universitet.

Posted in Health Care, Hope, Internet, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att mördas

Personer med psykisk ohälsa har en två till tre gånger förhöjd risk att bli mördade än övriga allmänheten. Så står det i en artikel från TT i dagens Sydsvenskan (2013-03-07, s.A15). En studie av 615 mord begångna i Sverige mellan 2001-2008 visar denna förhöjda risk hos personer som lider av personlighetsstörningar, depression, ångest eller psykos. Vidare är risken nio gånger högre hos personer som har ett drogmissbruk. Jan Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, menar enligt artikeln att ett utökat samarbete mellan psykiatrin, primärvården och socialtjänsten, inklusive träning i konflikthantering och personlig säkerhet för patienter och närstående, kan … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vart femte barn

Mellan den 11-17 februari pågår kampanjen “Vart femte barn” som uppmärksammar barn som lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Uppskattningsvis berör det ca 400 000 barn i Sverige.

Posted in Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Psykisk ohälsa vanlig bland kvinnliga fångar

En amerikansk studie visar att 43 procent av USA:s kvinnliga fångar visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa, varav 28 procent lider av klinisk depression, 15 procent av bipolär sjukdom och 4 procent av schizofreni. Antalet kvinnor som deltog i studien var 491. Dessa tillstånd kräver en komplex behandling, som författarna av studien menar saknas i de flesta amerikanska fängelser. Utöver dessa siffror visade studien att 82 procent av kvinnorna uppfyllde kriterier för missbruk och att 53 procent visade tecken på post-traumatisk stress (PTSD). Andelen personer med egentlig depression, bipolär sjukdom, missbruk och PSTD bland de undersökta kvinnliga fångarna är 1.4 till … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

Att drabbas av psykisk ohälsa i samband med en graviditet är förenat med konsekvenser både för den havande kvinnan och fostret. Kvinnan kan uppleva starka negativa känslor, som oro, ångest, stress, känslor av skuld och otillräcklighet, isolering, en påverkad självuppfattning … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Cannabis och psykisk ohälsa

Många personer med cannabis- och andra drogmissbruk lider samtidigt av psykisk ohälsa. Missbruket kan orsakas av psykisk ohälsa, och vice versa, men även andra bakgrundsfaktorer, såväl biologiska som miljömässiga, kan påverka både den psykiska hälsan och missbruket. Cannabis med höga halter av den verksamma substansen THC, tetrahydrocannabinol, har visat sig kunna utlösa psykoser och förvirringstillstånd. Det finns även samband mellan långvarig cannabisrökning och depressioner, samt mellan cannabisrökning och schizofreni. Personer som redan har sjukdomen schizofreni löper en större risk för återfall, med dramatiska symptom och sämre reaktion på antipsykotisk medicin. … Continue reading

Posted in Research, Swedish | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Bemöta psykisk misshandel

Psykisk misshandel handlar om att trampa över gränser “Misshandlaren klampar in i ditt inre och kränker dig. När han tar sig friheten att tala om vem du är, vilka avsikter du har, hur du gör olika saker och hur du tänker så kränker han din integritet. Han invaderar ditt inre med sina påståenden om dig som är rena lögner. Han anklagar och kallar dig för nedsättande saker, och det är ett grovt övertramp som kränker din mänskliga värdighet. När han beordrar dig så betraktar han dig … Continue reading

Posted in Swedish | Tagged , , , | Leave a comment