Tag Archives: Cooperation

Läs- och skrivsvårigheter? Besök Kod-Knäckarna!

Tack vare Kod-Knäckarna kan du som förälder eller lärare till barn med läs- och skrivsvårigheter få stöd och hjälp att hitta rätt. Teamet bakom Kod-Knäckarna har utvecklat material som kan användas i samarbete med barnen. Kod-Knäckarna startades 2004 av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal tillsammans med specialläraren … Continue reading

Posted in Hope, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Together, We Can Make A Difference

“Project Playground strives for children to interact and develop friendships but above all to have fun.” “Youth all over the world are forced to handle different societal problems such as poverty, racism, violence and other social, economical and political problems. Individuals … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hänsyn & Omtanke enligt Puh

“En smula Hänsyn och lite Omtanke betyder så mycket.” Nalle Puh

Posted in Coffee Shop, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Identifying needs for support when struggling with depression

Struggling with depression? Don’t despair, you can get support! It’s important to try to identify your needs of support, and to communicate them to those around you in order to find solutions and get the needed support. Don’t give up!

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support, Stigma | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att mördas

Personer med psykisk ohälsa har en två till tre gånger förhöjd risk att bli mördade än övriga allmänheten. Så står det i en artikel från TT i dagens Sydsvenskan (2013-03-07, s.A15). En studie av 615 mord begångna i Sverige mellan 2001-2008 visar denna förhöjda risk hos personer som lider av personlighetsstörningar, depression, ångest eller psykos. Vidare är risken nio gånger högre hos personer som har ett drogmissbruk. Jan Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, menar enligt artikeln att ett utökat samarbete mellan psykiatrin, primärvården och socialtjänsten, inklusive träning i konflikthantering och personlig säkerhet för patienter och närstående, kan … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Volontärbyrån

Är du volontär och söker ett uppdrag? Eller har du ett uppdrag som du söker volontärer till? Kolla läget på Volontärbyrån!

Posted in Hope, Social Support, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Anhörigstöd vid Uppsalas Akutmottagning

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på olika sätt med att utveckla framtidens anhörigstöd. I det senaste nyhetsbrevet läser jag om anhörigstödsrutiner som införts vid Uppsalas akutmottagning. Det är glädjande läsning! Till NKA:s Nyhetsbrev.

Posted in Health Care, Hope, Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment