Monthly Archives: July 2012

Kom ihåg att vila

  Att hitta balansen mellan sysselsättning och vila är ett återkommande tema och något som många brottas med i vardagen, ibland på olika sätt. Det är lätt hänt att det blir lite för mycket av det ena eller det andra, … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Creative Break

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Plåster på såren

Ibland behövs bara ett plåster på såren för att undvika att de infekteras och för att kunna gå vidare. Ibland är det så enkelt.

Posted in Coffee Shop, Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Sociala evenemang och kontakt mot stigma

Sociala evenemang underlättar meningsfulla kontakter mellan grupper av personer med och utan psykiska problem. Samarbete mellan grupperna visade sig vara den faktorn som till störst del underlättade kontakten mellan grupperna, följt av att ha gemensamma mål, en jämlik status och se potential för vänskap.  Samarbete mellan grupperna och antalet faktorer som underlättade kontakten mellan grupperna visade sig förutsäga och öka nivån på avsedd framtida kontakt med personer med psykiska problem.   Dessa resultat visar en studie från England där man undersökt effekterna av delar av antistigmakampanjen Time to Change, med målet att främja och underlätta kontakter mellan människor med … Continue reading

Posted in Hope, Media, Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sikta högt

Mottot “ett steg i taget” och att ha realistiska förväntningar är vettiga utgångspunkter för att ta sig an vardagens utmaningar. Men i vissa sammanhang kan “sikta högt” kännas som ett bra alternativ, till exempel när det gäller utvecklingen av stöd till barn och unga i riskmiljöer (se föregående bloggpost: “Att främja hälsan hos barn och unga i riskmiljöer”). Förhoppningsvis når man åtminstone och minst trädtopparna då. Ser ni förresten alla fåglar som sitter och kurar högst upp på kranen? De har siktat högt, … Continue reading

Posted in Hope, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Främja hälsan hos barn och unga i riskmiljöer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att arbeta med utveckling av anhörigstöd till barn och unga till föräldrar som missbrukar, plötsligt avlider, har en fysisk sjukdom eller psykiska besvär. NkA ska stå för spridning av kunskap och erfarenheter i området, och bidra till att uppmärksamma stödet till barn som anhöriga.  Även Statens folkhälsoinstitut ska tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och under Socialstyrelsens ledning leda, samordna och stimulera arbetet med barn i samma målgrupp i åldrarna 0 till 20. Till Folkhälsoinstitutets uppdrag hör utlysning av … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Inatt drömde jag…

Jag drömde att jag vandrade hela vägen till Ryssland. “Var det kallt, var det till Sibirien” frågade de jag berättat det för. Kallt var det inte, men ganska ansträngande. Det värsta var dock att jag gick dit i någon form av exil, då jag frusits ut av närstående. I drömmen alltså. Jag hade mycket lite resurser att … Continue reading

Posted in Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment