Tag Archives: Stigma

Schizoaffective Disorder – A Documentary

The appreciated summer break turned into an autumn break, at least when it comes to blogging! The pause was not due to lack of material and discussion subjects, but rather to competing activities that have kept me busy. Activity on the … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Internet, Media, Stigma, Suicide | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ökande intresse för stigma och diskriminering?

Kan det vara så att intresset för fördomar kring psykisk ohälsa ökar? Kan det i längden tänkas leda till ett öppnare och mindre fördomsfullt klimat? En hoppfull tanke! Bertil Lundbergs avhandling ”Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom” har i alla fall laddats ner över 4500 gånger och ligger nu på tionde plats i antalet nedladdningar på Lunds universitet.

Posted in Hope, Media, Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Barn som anhöriga – våga fråga!

Det är dag två på “The 11th Community Mental Health (CMH) Conference” i Lund. Konferensens vision beskrivs som en vilja att förbättra den fysiska hälsan för personer med schizofreni och liknande psykoser, samt de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet. … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Äldretelefonen

Depression och självmord är vanligt bland äldre. Att söka hjälp kan upplevas som besvärligt och skamligt, och många mår dåligt av att sitta i ensamhet och grubbla. På Äldretelefonen arbetar volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Även närstående är välkomna att ringa. Linjen håller öppet måndag till fredag, kl 10.00-15.00.

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ung dokumentärfilm om psykisk ohälsa

Posted in Media, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Olika attityder gentemot ätstörningar och depression

Graden av stigmatiserande attityder varierar utifrån typ av psykisk ohälsa. Det visar en ny studie som jämfört attityder hos 447 deltagare som fått läsa vinjetter avseende fem olika diagnoser: ätstörningar, inklusive anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätning, samt obesitas och depression. Studien visar att personer med ätstörningar oftare beskylls för sin sjukdom jämfört med personer med depression, som däremot anses ha en kraftigare nedsättning. Personer med obesitas anses vara mer ansvariga för sin hälsostatus än personer med övriga diagnoser. Brist på självdisciplin anses i större utsträckning vara orsaken bakom hetsätning och obesitas jämfört med övriga diagnoser. Studien visar ett behov av … Continue reading

Posted in Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kunskap och stigma relaterat till suicid

En ny studie från Australien visar att vissa faktorer, som mindre exponering för suicid, högre ålder, manligt kön, lägre utbildningsnivå och olika kulturella bakgrunder  är kopplade till lägre kunskap. Vidare visar studien att lägre ålder, manligt kön och olika kulturella bakgrunder är kopplade till mer stigmatiserande attityder gentemot personer som dör av suicid. Eftersom allmänhetens kunskap och attityder gentemot suicid kan inverka på hjälpsökande beteenden i samband med suicid är det viktigt att addressera dessa frågor. Studien pekar på grupper för vilka riktade informationskampanjer kanske kan gynna kunskapsökningen och en minskning av stigmatiserande attityder, och därmed bidra till att rädda liv. Referens: Batterham PJ, Calear AL & Christensen H. Correlates … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment