Tag Archives: Forensic Psychiatry

Ungas psykiska hälsa och sociala sammanhang

Akten är bättre än bilden när Anna-Karin Ivert försvarar sin avhandling ”Adolescent mental health and utilisation of psychiatric care – The role of parental country of birth and neighbourhood of residence” vid dagens disputation. Avhandlingens fokus är barns och ungas psykiska hälsa, användningen av barn- och ungdomspsykiatrisk vård, samt hur det hänger samman med de sociala sammanhang som barn växer upp i. Läs mer om hennes resultat på Malmö … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Psykisk ohälsa vanlig bland kvinnliga fångar

En amerikansk studie visar att 43 procent av USA:s kvinnliga fångar visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa, varav 28 procent lider av klinisk depression, 15 procent av bipolär sjukdom och 4 procent av schizofreni. Antalet kvinnor som deltog i studien var 491. Dessa tillstånd kräver en komplex behandling, som författarna av studien menar saknas i de flesta amerikanska fängelser. Utöver dessa siffror visade studien att 82 procent av kvinnorna uppfyllde kriterier för missbruk och att 53 procent visade tecken på post-traumatisk stress (PTSD). Andelen personer med egentlig depression, bipolär sjukdom, missbruk och PSTD bland de undersökta kvinnliga fångarna är 1.4 till … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Två psykiatrer, två olika åsikter

Punkt. “Många vill kanske säga att sådana onda föreställningar och handlingar som Breiviks, eller Hitlers eller Stalins, definitionsmässigt måste vara ”sjuka”. Men då använder man sjukdomsbegreppet i ett värderande syfte. Det är viktigt att man inte tror att beteenden som … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Media, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vård av självskadebeteende – rätt miljö?

Kärnproblemet i vården av personer med självskadebeteende ligger i att vården bedrivs på en rättspsykiatrisk säkerhetsklinik. Och att unga kvinnor, som oftast representerar den patientgruppen, vårdas tillsammans med tungt kriminella. En vårdform som bedrivs under speciella förutsättningar – såsom taggtråd, säkerhetsdörrar och begränsade besöksmöjligheter – och som inte främjar tillfrisknandet. Det menar Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson, författarna till boken Slutstation rättspsyk. De reagerar på David Wirdelövs debattinlägg kring vården av självskadebeteende och det faktum att han helt utelämnar betydelsen av rättspsykiatrin som vårdmiljö (Sydsvenskan, 2011-11-15). … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Sten Levander chattar om händelserna i Norge

Händelserna i Norge väcker många känslor, tankar och frågor. Hur kan man göra det obegripliga begripligt? I dag svarade Sten Levander, psykiatriprofessor, på frågor på Sydsvenskans chatt. Bland annat på frågan om det rör sig om en polisiär eller en sjukvårdsfråga, på … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Internet, Media, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Rättspsykiatriska undersökningar

En §7-undersökning, eller den så kallade “lilla sinnesundersökningen”, är en rättspsykiatrisk undersökning som görs när en person som anses kunna lida av en psykisk störning är misstänkt eller åtalas för brott . I samband med en §7-undersökning samtalar den misstänkte personen med en läkare i cirka 30-60 minuter. Läkaren kan också få tillgång till den misstänktes sjukjournaler. Undersökningen kan mynna ut i att läkaren rekommenderar en fullständig rättspsykiatrisk undersökning (RPU). För att få till stånd en RPU krävs det att rätten är övertygad om den åtalades skuld, antingen genom bevis eller erkännande. I … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Swedish | Tagged , , | Leave a comment

Förebygga självmord bland tonåringar

I en jäktig klinisk vardag är det lätt att missa beteenden som antyder risk för självmord bland ungdomar. Varghese och Gray pekar på självmordsrisker och evidensbaserade strategier för upptäckt, utvärdering, behandling och förebyggande av självmord bland tonåringar. Tidigare forskning visar … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Suicide, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stöd till barn och ungdomar

Söker du stöd för barn och ungdomar med en anhörig som lider av psykisk ohälsa eller missbruk? Stöd finns att få i olika former, ansikte mot ansikte och på nätet. Se länkar under rubriken “links”.

Posted in Social Support, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Majmanifestationer om psykisk ohälsa

I morgon, den 3 maj, hålls manifestationer om psykisk ohälsa i olika delar av Sverige. Hjärnkolls syfte med manifestationerna är att belysa vikten av att våga prata om psykisk ohälsa. Kampanjen Hjärnkoll arbetar med kunskapsspridning om psykisk ohälsa på uppdrag av regeringen.  Gå in på Hjärnkolls länk nedan för att se var och när manifestationerna äger rum: Engagera dig – Hjärnkoll

Posted in Hope, Media, Stigma, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Ett experiment…

…på tal om medier och psykiatri. Finns det något i dagens Sydsvenskan som handlar om psykiatri?  Och om så är fallet, vad? Om man bortser från nyheter om uppror, våld och krig, som kan kamouflera en och annan tokstolle, och likaså från nyheter om personer som blivit drogade och rånade och människor som har förlorat sexlusten, är det tunt. Det kan tänkas att ovanstående fenomen kan leda till psykiska besvär, eller bero på detsamma.  Men på sidan A14 dyker det upp något om … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment