Vård av självskadebeteende – rätt miljö?

Kärnproblemet i vården av personer med självskadebeteende ligger i att vården bedrivs på en rättspsykiatrisk säkerhetsklinik. Och att unga kvinnor, som oftast representerar den patientgruppen, vårdas tillsammans med tungt kriminella. En vårdform som bedrivs under speciella förutsättningar – såsom taggtråd, säkerhetsdörrar och begränsade besöksmöjligheter – och som inte främjar tillfrisknandet.

Det menar Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson, författarna till boken Slutstation rättspsyk. De reagerar på David Wirdelövs debattinlägg kring vården av självskadebeteende och det faktum att han helt utelämnar betydelsen av rättspsykiatrin som vårdmiljö (Sydsvenskan, 2011-11-15).

Källa: Sydsvenskan, “Rättspsykiatri är felpsykiatri” (SDS, 2011-11-17, s.A5)

This entry was posted in Health Care, Media, Swedish and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s