Monthly Archives: February 2011

Food for thought

“Not being able to govern events, I govern myself.”  Montaigne

Posted in Coffee Shop, English | Leave a comment

Ibland har man tur

Det gäller att ta vara på den.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Vem är vi att döma?

Jag bara undrar.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Den läkande Moder Jord

Benämningen Moder Jord eller Moder Natur är ett sätt att personifiera naturens livsgivande och vårdande egenskaper. Naturen har länge varit en källa för rekreation och turism. Nu visar även forskarrön naturens välgörande effekter vid stress- och krishantering, smärtlindring och mental återhämtning. Forskning kring naturens välgörande effekter har lett fram till olika teorier som kan förklara detta fenomen. Ett exempel är makarna Kaplans forskning från 1970-talet. De menar att vilsamma intryck i naturen stimulerar den spontana i stället för den riktade uppmärksamheten. Detta främjar vila och återhämtning genom att inte vara lika energikrävande som den riktade uppmärksamheten. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp vet att ta vara på detta. SLU har blivit ledande i området natur- och trädgårdsterapi och kombinerar fördelaktigt teorier från olika discipliner, så som medicin, sjukgymnastik, … Continue reading

Posted in Nature, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Förbättring av den psykiatriska heldygnsvården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska stödja ett systematiskt förbättrinsgarbete inom den psykiatriska heldygnsvården, med fokus på kvalitet och arbetsmetoder. Målet är en god och säker vård med patientperspektiv. Satsningen uppgår till 150 miljoner till landstingen under 2010-2012 och består av tre delprojekt: uppföljning och förbättring av data om tvångsvård och tvångsåtgärder; kunskap- och kompetensutveckling; samt praktiskt förbättringsarbete och Genombrottsprojekt. Genombrottsmetodiken går ut på att på ett systematiskt sätt minska gapet mellan teori och praktik, det vill säga mellan vetenskapliga rön om hur arbetet borde bedrivas och hur det … Continue reading

Posted in Health Care, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Riskfyllt beteende

Den som sitter på sina höga hästar lever farligt. Risken att falla är överhängande.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Olika perspektiv på psykiatrin

Wikipedias definition av psykiatri, dagens datum (2011-02-24) Psykiatri är en medicinsk disciplin, som utgår från psykopatologi och kan betraktas som en avknoppning från neurologin. Dess verksamhet kretsar kring psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande. Psykiatrin ägnar sig åt att diagnostisera och behandla sådana psykiska ohälsotillstånd och mentalsjukdomar. Den moderna psykiatrin strävar efter en syn på mentala sjukdomar och psykisk ohälsa som en blandning av medicinskt-biologiska, psykologiska och sociala fenomen. Den dominerande och ofta eftersträvade behandlingsformen är således en kombination av medicinering, psykoterapi samt socialpsykiatriska aktiviteter och stödinsatser. … Continue reading

Posted in Health Care, Uncategorized | Tagged , | 2 Comments