Tag Archives: implementation

La vie en rose, gris, ou noir et blanc?

Vid årets nordiska konferens i implementeringsforskning i Linköping får jag bekräftat att verkligheten är komplex. Det tycks vara allmänt accepterat. Vilken lättnad, då är det inte bara jag som har inbillat mig. Undantagen presenterar verkligheten som en rak linje från A till Z, utan omvägar eller överraskningar. Allt är under kontroll, tycks undantagen säga. Inte för att jag har något emot personer som tror på en idé och går sin egen väg. Jag har bara svårt att se det svartvita mönstret träda lika tydligt fram som de vill påskina, i … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Appar, någon som nappar?

Dagens utforskning och kreativa input består av att söka appar med anknytning till psykiatri. Där finns både det ena och det andra, dock med knapphändiga recensioner. Jag hittar alltifrån kursliknande litteratur till terapeutiskt inriktade appar som ska fungera som komplement till sedvanlig terapi, till exempel en app om mentalisering och en annan om dialektisk beteendeterapi. Är det någon som har testat och tyckt till om appar inom psykiatriområdet? Och som vill dela med sig om … Continue reading

Posted in Internet, Media, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Familjeintervention för barn som anhöriga

  Heljä Pihkala, disputerad läkare verksam vid psykiatriska kliniken i Skellefteå, redogör för Beardslees familjeintervention (FI) för barn till föräldrar med psykisk sjukdom i svenska familjer. Av de 89 deltagarna (8-18 år) i den omnämnda studien var merparten oroliga och … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Makt och ansvar

Människor med makt. Över andra. Samma människor, med ansvar. För andra. Människor som inte sköter de uppgifter de är ålagda. Trots makten. Eller kanske just därför? Trots ansvaret. Då återstår frågan. Beror det på ett systemfel? Eller på att fel person … Continue reading

Posted in Swedish, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Magnetundersökning vid psykos

Genom att skanna hjärnan med hjälp av magnetisk resonans, så kallad MRI (magnetic resonance imaging), kan det bli möjligt att förutsäga hur allvarlig och långvarig en psykos kommer att bli. På så vis blir det enklare för läkare att förutsäga om … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Om att implementera forskningsrön

Nordiskt forskarnätverk ”Mental health and evidence: linking research to practice”, workshop i Oslo På workshopen för det nordiska forskarnätverket pratas det nordiska. Där finns representanter från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Jag tror att vi förstår varandra, för det … Continue reading

Posted in Health Care, Research | Tagged , , | Leave a comment