Tag Archives: Housing

Boende och daglig verksamhet matchar inte den yngre generationens förväntningar

En ny forskningsöversikt över boende med särskild service och daglig verksamhet publiceras ny av Socialstyrelsen. Den omfattar åren 2000-2010. Rapporten visar att de verksamheter som finns är utvecklade för en äldre generation, ofta med erfarenheter av den tidigare institutionaliseringen. Dagens verksamheter matchar inte den yngre generationens förväntningar. En generation som vuxit upp i ett samhälle präglat av delaktighet och integration. Antalet personer i daglig verksamhet har ökat, men ytterst få kommer vidare till den öppna arbetsmarknaden. Forskningsrapporter visar att daglig verksamhet är positivt för identiteten, vänskapsband och samvaro med kamrater. Det … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment