Monthly Archives: May 2013

Ungas psykiska hälsa och sociala sammanhang

Akten är bättre än bilden när Anna-Karin Ivert försvarar sin avhandling ”Adolescent mental health and utilisation of psychiatric care – The role of parental country of birth and neighbourhood of residence” vid dagens disputation. Avhandlingens fokus är barns och ungas psykiska hälsa, användningen av barn- och ungdomspsykiatrisk vård, samt hur det hänger samman med de sociala sammanhang som barn växer upp i. Läs mer om hennes resultat på Malmö … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Gatukonst som uttrycksmedel

Aron J Wright kallar sig gatukonstnär (“eller vandal som många kanske kallar det”) – så skriver han i broschyren han ger mig. Han berättar att han lider av bipolaritet och att han använder konsten som uttryck när han funderar över … Continue reading

Posted in Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Finnas utan att synas

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

Den enes skräp den andres frukost

Image | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Avatars Against Voices

Avatar helps persons with schizophrenia deal with voices in their head. By conversing with an avatar representation of the voice, participants in the study got help in dealing with their auditory hallucinations. Read more about it on the New Scientist’s … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Understanding

  “Not the ones speaking the same language, but the ones sharing the same feeling, understand each other.” Rumi

Posted in Coffee Shop, English, Mindfulness | Tagged | Leave a comment

Laughter

“Laughter is an instant vacation.” Milton Berle “Laughter is the shortest distance between two people.” Victor Borge “I am thankful for laughter, except when milk comes out of my nose.” Woody Allen “Seven days without laughter makes one weak.” Mort … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Hope, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment