Två psykiatrer, två olika åsikter

Punkt.

“Många vill kanske säga att sådana onda föreställningar och handlingar som Breiviks, eller Hitlers eller Stalins, definitionsmässigt måste vara ”sjuka”. Men då använder man sjukdomsbegreppet i ett värderande syfte. Det är viktigt att man inte tror att beteenden som vi hatar eller fruktar och just därför tycker är abnorma ska klassas som sjuka. Då insnävar vi vår syn på den psykiskt friska människans onda kapaciteter liksom vi otillåtligt vidgar sjukdomsbegreppet.

Att frikänna Breivik från tillräknelighet och straff på grund av ”sjukdom” är – av vad som framkommit i utredningen – stötande oprofessionellt och fantasilöst. Man har inte förstått att detta handlar om en genomtänkt filosofi med en fullt konsekvent brottslig handling.”

Ett utdrag ur Johan Cullbergs debattinlägg i Dagens Nyheter, gästprofessor i psykiatri vid Ersta-Sköndals högskola.

Och kontrapunkt.

“I likhet med Cullberg anser jag att extrem ondska inte måste ursäktas med hänvisning till sjukdom. Till skillnad från Cullberg (tror jag) anser jag att det ibland är rimligt att beteckna en svårt sjuk person som ond. En orsak till denna skillnad kan vara stigmatiseringsproblemet – om en person med schizofreni kan göra som Breivik, borde inte alla med samma diagnos låsas in? Jag är nog mer beredd att knacka på helvetets port än min kollega när jag ställs inför obehagliga sakförhållanden.

/…/Detta förklaras inte av schizofrenidiagnosen, men förklaras väl av en temporallobsepilepsi. Om det är så är tillståndet mycket väl behandlingsbart. Och vi hamnar från aska i eld: han kan hållas kvar i tvångspsykiatri så länge han är sjuk och farlig, kan vi bota honom ska han ut i samhället igen. Så ser regelverket ut och då ska vi följa det. Fantasilöst? Ja, dessbättre.”

Ett utdrag ur Sten Levanders replik, specialist i allmänpsykiatri och rättspsykiatri, professor sedan 1984.

Källa: Cullberg, DN Debatt (20111207): http://www.dn.se/debatt/breivik-ar-tillrackligt-frisk-for-att-straffas

Levander, DN Debatt (20111209): http://www.dn.se/debatt/cullberg-har-fel-om-breivik–bade-teoretiskt-och-kliniskt

This entry was posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Media, Stigma, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s