Monthly Archives: September 2012

Ett helt livs erfarenheter i några ord

“Genom att fokusera på vad saken är till för, och inte på organisationen, kunde han [Dag Hammarskjöld] fungera. Jag valde ett likartat förhållningssätt i mitt ledarskap inom kyrkan.” “För henne [modern] var ingenting färdigt och självklart, allt var värt att … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Leave a comment

Psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

Att drabbas av psykisk ohälsa i samband med en graviditet är förenat med konsekvenser både för den havande kvinnan och fostret. Kvinnan kan uppleva starka negativa känslor, som oro, ångest, stress, känslor av skuld och otillräcklighet, isolering, en påverkad självuppfattning … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

En tur till Göteborg…

…och till IBIS, intresseföreningen för bipolär sjukdom. IBIS utgör en mötesplats och ett socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, närstående och andra intresserade. Grundare är psykiatrikern  Tom Fahlén, som också är författare till utbildningshäftena Bipolär sjukdom. Att drabbas av bipolär sjukdom innebär svängningar i stämningsläget. Dessa tar sig uttryck i perioder av mani eller hypomani, som innebär en överaktivitet, och perioder av minskad energi med depressionsliknande symtom och en ökad självmordsrisk. Kunskap om bipolär sjukdom och effektiva behandlingar gör det möjligt att hålla sjukdomen under kontroll och att leva ett bra liv. Men … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Give Me Hope

“Provide me with some ray of hope. Robbing me of hope is the worst thing you can do to me. Remember that after I leave your office, I will create an atmosphere at home of hope or despair, and surely … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Research | Tagged , , , , , | Leave a comment

Every Cloud has a Silver Lining

Posted in Coffee Shop, English, Hope, Nature | Tagged , , | Leave a comment

Ökad samverkan förebygger självmord

“Vad som har visat sig effektivt för att förebygga självmord är samverkan mellan olika aktörer som landstinget, SOS alarm, polisen, brandkåren och ambulanssjukvården. Stockholm och Jönköping har en strategi för samverkan men många landsting saknar en sådan. Fler goda exempel behövs!” Självmordsupplysningen på Facebook (20120925)  

Posted in Suicide, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Självskada och graviditet – disputationsdags

Om det gapar tomt i kalendern är det snart dags för två disputationer som har med den psykiska hälsan att göra. Båda äger rum på fredagen den 28:de september i Malmö, respektive Lund. Anne-Marie Wangel i aulan på Fakulteten för hälsa och samhälle, ingång 49 på SUS i Malmö, kl 9.00-12.00 med avhandlingen “Mental ill-health in childbearing women: Markers and risk factors”. Jonas Bjärehed i Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund, … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment