Monthly Archives: February 2013

Nya svenska rön om första hjälpen vid psykisk ohälsa

Socialstyrelsen uttalar sig om en ny studie kring programmet The Mental Health First Aid Training and Research Program. Det är ett manualiserat utbildningsprogram från Australien som avser att ge vanliga medborgare grundläggande kunskaper om hur man bäst kan hjälpa till i mötet med någon som uppvisar tecken på psykisk ohälsa. En studie från Lund visar att kursen bidrar till ökad kunskap om hur man agerar i mötet med en person i akut kris, inte minst genom att deltagare i kursen får lära sig strategier för bemötande och vart man vänder sig för att få professionell hjälp. Deltagande i kursen bidrar till … Continue reading

Posted in Media, Research, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Kampanj förändrar attityder till psykisk ohälsa

Kampanjen Hjärnkoll arbetar för att förändra attityder till personer med psykisk ohälsa. En ny rapport visar att kampanjen kan påverka attityder på ett positivt sätt. Ett exempel syns bland annat i Skåne.

Posted in Hope, Media, Research, Stigma, Swedish | Tagged , , , , , | 1 Comment

Adding Colour to Life

Posted in Coffee Shop, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

“Du gör mig galen”

Malou Efter tio, om filmen “Du gör mig galen”

Posted in Media, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Shattered But Still Whole

“He has sculpted a sphere out of stone, perhaps marble or granite. We are told that it was perfect, with an uninterrupted, smoothly polished surface. After the sphere was completed, the artist smashed it, then put it back together with bolts, … Continue reading

Posted in English, Hope | Tagged , , , | Leave a comment

Fönster med vy

Image | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Lyckan, som fjärilar

Lyckan är som fjärilar kommer och går i livet   Sök inte efter fjärilarna och skyll inte på trädgården om de saknas Kliv ner från din balkong och rensa bort ogräset Odla nya frön och vattna var dag En vacker dag får du se grodden och sedan plantan Vattna vidare Snart kommer knopp och blom och fjärilarna återvänder till din trädgård, ditt liv   Lyckan är som fjärilar kommer och går i livet … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Hope, Nature, Swedish | Tagged , , , | 2 Comments