Monthly Archives: October 2012

Psykisk ohälsa vanlig bland kvinnliga fångar

En amerikansk studie visar att 43 procent av USA:s kvinnliga fångar visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa, varav 28 procent lider av klinisk depression, 15 procent av bipolär sjukdom och 4 procent av schizofreni. Antalet kvinnor som deltog i studien var 491. Dessa tillstånd kräver en komplex behandling, som författarna av studien menar saknas i de flesta amerikanska fängelser. Utöver dessa siffror visade studien att 82 procent av kvinnorna uppfyllde kriterier för missbruk och att 53 procent visade tecken på post-traumatisk stress (PTSD). Andelen personer med egentlig depression, bipolär sjukdom, missbruk och PSTD bland de undersökta kvinnliga fångarna är 1.4 till … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Utbildningspsykoterapi ger en måttlig positiv förändring

Effekterna av utbildningspsykoterapi visar sig genom att klienternas psykiska symtom minskar och deras självbild blir mer positiv. Klienter med en negativ och kontrollerande självbild visade sig ha störst symtomminskning. Resultatet är något sämre än vad professionella psykoterapeuter presterar, men de undersökta klienterna … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Självmordsupplysningen fyller tomrum

I höstas startades Självmordsupplysningen, ett projekt som drivs av föreningen Psykisk Hälsa och vars syfte är att minska antalet självmord. Via Självmordsupplysningens hemsida kan besökare chatta, blogga, maila och delta i ett nätbaserat forum. Färsk statistik avseende webbplatsens användning under den första existensmånaden visar att: Ungefär 60 % av de som hörde av sig tog upp självmordstankar. Den yngsta personen som chattade på sidan var 12 år gammal. Antalet besökare på sidan var enligt Google 13800. Antalet stödjande chattsamtal var 325. Självmordsupplysningens team … Continue reading

Posted in Internet, Media, Social Support, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Höstprakt

This gallery contains 3 photos.

Gallery | Tagged | Leave a comment

Boktips

Med höstmörkret kommer lusten att krypa upp i soffan med en bra bok. Här följer tips på intressanta böcker som på ett eller annat sätt har beröringspunkter med psykiatrin, dess uttryck eller historia: “Inlåsta” Av Emma Donoghue “Himmelsdalen” av Marie Hermanson “En människas spår” av Sebastian Faulks Trevlig läsning & helg!

Posted in Coffee Shop, Media, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Simon Kyaga on Genius and Madness

Kyaga and colleagues previously saw that patients with schizophrenia or bipolar disorder and their relatives are overrepresented in creative occupations. Nevertheless, recent findings by the same researchers show that except for bipolar disorder, individuals with overall creative professions – here defined as scientific or artistic professions – were not … Continue reading

Posted in English, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Må bra i höstmörkret

Tiden rusar, löven rodnar och hösten är ett faktum. Med hösten kommer inte enbart de vackra färgerna utan även mörkret. Vad gör du för att pigga upp dig och må bra så här års? Själv försöker jag fånga dagsljuset och den friska luften med en promenad i höstlöven. Och tillgång till en bra film eller bok gör inte en blåsig höstkväll sämre…

Posted in Nature, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Stöd till studenter

“En väg framåt” är namnet på ett nytt studentprojekt vid Lunds Fontänhus. Tanken är att erbjuda stöd till studenter, bland vilka den psykiska ohälsan kan vara vanlig. Projektet är ett samarbete mellan bland annat universitetet, öppenpsykiatrin och studenthälsan. Projektet startas upp under hösten och ska drivas i tre år från och med våren. Förhoppningen är att kunna ta emot tjugo studenter. Källa: Sydsvenskan (20121011), “Hallå där”, intervju med Matilda Espmarker (projektledare), s.C2.

Posted in Hope, Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

“Ett bipolärt hjärta”

Jag hör Rebecca Anserud berätta om bipolär sjukdom och om sin bok “Ett bipolärt hjärta”. Hon upplevde sin första depression när hon var femton år gammal och är idag tjugofem år fyllda. Så klokt råder hon sina åhörare att inte … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Media, Stigma, Suicide, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Enjoying October’s Sky

This gallery contains 3 photos.

Gallery | Tagged , | Leave a comment