Events & Literature

Events

3-4/6, 2013: “Modern psykiatrisk vård för moderna människor. En utmaning för alla som arbetar med allvarligt psykiskt sjuka.” The 11th Community Mental Health (CMH) Conference. Anmälan via www.schizofreniforeningarna.se (senast 15 maj 2013). Plats: Lund, Getingevägen 4, Aulan, Blocket plan 1.

31/5, 2013: Anna-Karin Ivert disputerar med avhandlingen “Adolescent mental health and utilisation of psychiatric care. The role of parental country of birth and neighbourhood of residence.” Plats: Aulan, Hälsa och Samhälles byggnad, Jan Waldenströms gata 25, Malm. Kl 10:00.

11/12, 2012: Temadag Depression. Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingevägen 4, Aulan, Blocket plan 1. Ingen föranmälan. Ingen entréavgift. Kl 18-20.30. Program.

17-18/10, 2012: CEPI-konferens (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser) på temat “Tvång, delaktighet och autonomi”. Plats: Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Aulan, ingång 49 vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kostnadsfritt. Mer om CEPI.

8/10-14/10, 2012: Skåneveckan för psykisk hälsa. Plats: olika städer/platser i Skåne. Till programmet.

3/10, 2012, kl 14.00-16.00: Åsa Nilsonne om Mindfulness. Plats: Baravägen 3, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.

28/09/12, kl 9-12: Anne-Marie Wangel disputerar med sin avhandling “Mental ill-health in childbearing women: Markers and risk factors”. Plats: aulan på Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Horatio- 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, 20-23/9, 2012, Stockholm. Official site: http://psykriks.se/konferens-kurs/horatio-festival-stockholm-2012/

CEPI-konferens (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser), 16-17/11, 2011, på Malmö högskola, Hälsa och samhälle, ingång 49 vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kostnadsfritt. CEPI konferens 2011

Psykisk O-Hälsa Syd, 25/10, 2011, på Luftkastellet i Slagthuset, Malmö: Psykisk O-Hälsa Syd.

Mötesdagar om anhörigfrågor: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga – mötesdagar 2011

“Skåneveckan för psykisk ohälsa”, 7-13/10, 2011. Diverse evenemang, såsom seminarier, mötesplatser och kulturarrangemang, kommer att äga rum runtom i Skåne. Programmet för Skåneveckan för psykisk ohälsa 7-13 oktober 2011

”Inte riktigt som du” – en föreläsningsteater om att leva med psykisk ohälsa och utanförskap. Speltid: 7-9/10, kl. 20.00 på Lilla Teatern i Lund. Entréavgift 70 alt. 100 kr.

“Internationella suicidpreventionsdagen”, 10/9, 2011.

“Eldsjälar och forskningsförankrad vård och omsorg” – Vårdalinstitutet och Kommunförbundet Skåne inbjuder till konferens, 16 mars 2011, Lund

Konferens – Eldsjälar och forskningsförankrad vård och omsorg

Cepi – Centrum för evidensbaserade sociala studier: konferens 17-18 november 2010

Cepi konferens

Depression och mani på Forskningens Dag 2010 (2-3 november) Malmö-Lund

Forskningens Dag, 2-3 November 2010

Books

Andersson, G., Bergström, J., Holländare, F., Lenndin, J., Vernmark, K. (2007). Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi. Ett effektivt självhjälpsprogram. Viva.

Andersson, G. (2012). Psykologisk behandling vid depression. Teorier, terapimetoder och forskning. Natur & Kultur.

Anserud, R. (2012). Ett bipolärt hjärta. Lindqvist Publishing AB.

Beckman, V., Fahlén T. (2005). Vulkanutbrott och istider. Stockholm: Cura Bokförlag AB.

Burns, D. (1980). Feeling Good. New York: Guildford Press.

Coelho, P. (2005). Veronica decides to die. Harper Collins USA.

Cullberg, J. (2009). Mitt psykiatriska liv. Natur & Kultur.

Donoghue, E. (2011). Room. London: Picador.

Farm Larsson, M., Wisung, H. (2005). Fri från oro, ångest och fobier. Råd och tekniker vid kognitiv beteendeterapi. Månpocket.

Faulks, S. (2006). Human Traces. Ccv, London.

Greenberg, M. (2009). Den dagen min dotter blev galen. En pappas berättelse. Månpocket Fakta. Originalets titel:  Hurry down sunshine, Other Press LCC.

Heberlein, A. (2009). Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Månpocket.

Hermanson, M. (2011). Himmelsdalen. Albert Bonniers Förlag.

Inczèdy-Gombos, A., Moberg, Å. (2000). Adams bok. Natur & Kultur.

Jamison, K.R. (1995). An Unquiet Mind. Vintage Books USA. (engelska)

Johannisson, K. (2010). Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. Bonnier Pocket.

Kabat-Zinn, J. (1994). Vart du än går är du där. Natur & Kultur.

Kabat-Zinn, J. (1996). Full Catastrophe Living. How to Cope with Stress, Pain and Illness Using Mindfulness Meditation. Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc.

Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World Through Mindfulness. Hyperion Books.

Kabat-Zinn, J. (2009). Hitta hem till dig själv : 108 lektioner i mindfulness. Natur & Kultur.

Kabat-Zinn, J. (2010). Lev i nuet, lär av stunden : 100 lektioner i mindfulness. Natur & Kultur.

Lewinsohn, P., Munoz, R., Youngren, M.A., Zeiss, A. (1986). Control Your Depression. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Lundberg, K. (2010). Yarden. Brutus Östlings bokf Symposion.

Moberg, Å. (2005). Vara anhörig. Bokförlaget DN.

Nilsonne, Å. (2009). Mindfulness i hjärnan. Natur & Kultur.

Näslund, G.K. (1998). Borderline personlighetsstörning.  Uppkomst, symptom, behandling och prognos. Natur & Kultur.

Plath, S. (2005). Bell Jar. Faber and Faber.

Samuelson, K. (2005). Ludenben. Bokförlaget Augusti AB.

Santorelli, S. (2000). Heal Thy Self. Lessons on Mindfulness in Medicine. Crown Publications.

Sebold, A. (2008). The Almost Moon. London: Picador.

Sheffield, A. (2003). Depression Fallout. The Impact of Depression on Relationships and What You Can Do to Preserve the Bond. Harpercollins Publishers Inc.

Sturesson, M. (2009). Om det så skulle kosta mig livet. Pocketförlaget.

Tanner, S., Ball, J. (2008). Att ta sig upp när man är nere. Natur & Kultur.

Von Goethe, J.W. (2006). Sorrows of Young Werther. Penguin Books Ltd.

Wasserman, D. (2003). Depression: en vanlig sjukdom. Natur & Kultur.

Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z., Kabat-Zinn, J. (2007). The Mindful Way through Depression. Freeing Yourself from Chronic Unhappiness. The Guilford Press.

Åkerman, S. (2007). Zebraflickan. Författarhuset.

Åkerman, S. (2010). För att överleva, om självskadebeteende. Natur & Kultur.

Åkerman, S., Eriksson, T. (2011). Slutstation rättspsyk : om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott. Natur & Kultur.

Östman, M., Afzelius, M. (2008). Barnombud i psykiatrin – I vems intresse? Malmö högskola: FOU rapport 2008:2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s