Monthly Archives: January 2013

Vitaminkick!

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Effektivt stöd för anhöriga till äldre med demens

En kombination av utbildning, psykosocialt stöd och färdighetsträning visar positiva effekter för anhöriga och äldre personer med demenssjukdom. Exempel på färdighetsträning är att lära sig hantera beteendeförändringar hos personen med demens. Det visar en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. De positiva effekterna är en minskad upplevd belastning och minskade depressionssymtom hos anhöriga, samt minskade beteendeförändringar och problem hos äldre personer med demenssjukdom.

Posted in Health Care, Hope, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Defuse Difficult People

Posted in English, Hope, Media | Tagged , , | Leave a comment

Vart tar vi vägen?

Människorna vi möter genom livet, de personer som kommer, de som går, de som berör oss och de som passerar obemärkt förbi. Smärtan, sorgen, glädjen och kärleken som vi frivilligt eller ofrivilligt åsamkas, tilldelas, som vi åsamkar eller delar med oss av. Sekunderna som tickar, minuterna som går, timmarna, veckorna, månaderna och åren. Vad gör vi av alltihopa? Tar vi vara på det? … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Hope, Nature, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Konferens om borderlinepersonlighetsstörning

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) ordnar en konferens på temat borderlinepersonlighetsstörning på ABF-huset i Stockholm den 28 januari, kl 9-16. För mer information se RSMH:s pressmeddelande.

Posted in Health Care, Media, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ett handskrivet brev

Ett handskrivet brev. En intention, någons tid och tankar, vackra frimärken, en postgång, en brevbärare, i alla väder. Någons brevlåda. Ett kuvert som sprättas upp, inget fönsterkuvert med associationer till räkningar, utan ett kuvert med en handskriven adress. Ord, tankar, kanske en teckning, eller något annat bifogat dokument. Ett givande och ett mottagande, och resan däremellan. När fick eller skickade du senast ett handskrivet brev?

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Ja, det är möjligt!

Den där känslan, när något verkligen börjar kännas möjligt och inte enbart som en tankekonstruktion för att motiveras!

Posted in Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment