Tag Archives: Youth

Läs- och skrivsvårigheter? Besök Kod-Knäckarna!

Tack vare Kod-Knäckarna kan du som förälder eller lärare till barn med läs- och skrivsvårigheter få stöd och hjälp att hitta rätt. Teamet bakom Kod-Knäckarna har utvecklat material som kan användas i samarbete med barnen. Kod-Knäckarna startades 2004 av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal tillsammans med specialläraren … Continue reading

Posted in Hope, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Barn som anhöriga – våga fråga!

Det är dag två på “The 11th Community Mental Health (CMH) Conference” i Lund. Konferensens vision beskrivs som en vilja att förbättra den fysiska hälsan för personer med schizofreni och liknande psykoser, samt de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet. … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ungas psykiska hälsa och sociala sammanhang

Akten är bättre än bilden när Anna-Karin Ivert försvarar sin avhandling ”Adolescent mental health and utilisation of psychiatric care – The role of parental country of birth and neighbourhood of residence” vid dagens disputation. Avhandlingens fokus är barns och ungas psykiska hälsa, användningen av barn- och ungdomspsykiatrisk vård, samt hur det hänger samman med de sociala sammanhang som barn växer upp i. Läs mer om hennes resultat på Malmö … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ung dokumentärfilm om psykisk ohälsa

Posted in Media, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Together, We Can Make A Difference

“Project Playground strives for children to interact and develop friendships but above all to have fun.” “Youth all over the world are forced to handle different societal problems such as poverty, racism, violence and other social, economical and political problems. Individuals … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Mediernas inverkan på synen på självmord

I veckan arrangeras ett symposium om hur medier påverkar våra föreställningar och uppfattningar av självmord. Nätet kan vara en grogrund för självmordshandlingar, men det kan också användas preventivt, till exempel via stödgrupper eller i form av nätbasread kognitiv beteendeterapi. Globalt drabbas cirka en miljon personer av självmord varje år. Det är också en av de vanligast dödsorsakerna i befolkningen, inte minst bland ungdomar under 25 år. Ungdomar använder nätet i stor utsträckning, därför är det också viktigt att veta vad som pågår i cyberrymden och vad som kan göras för att förebygga och förhindra självmord.

Posted in Internet, Media, Research, Social Support, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Mindfulness minskar depression hos skolungdomar

En ny randomiserad kontrollerad studie visar att skolungdomar som deltagit i  en mindfulnessintervention (n=201) uppvisar en minskning av depressionsymtom jämfört med en kontrollgrupp (n=207) som inte deltagit i interventionen. Den sistnämnda bestod av åtta stycken ledarledda mindfulnesspass om 100 minuter styck, samt dagliga hemuppgifter om 15 minuter. Även om forskarna själva pekar på en rad begränsningar i studien, till exempel var depressionsymtomen självrapporterade och trohet till hemuppgifterna undersöktes inte, visar studien lovande resultat som är värda att undersökas vidare. Studien visar att det kan finnas en eventuell vinst i att integrera mindfulness som en preventiv insats inom utbildningssammanhang. … Continue reading

Posted in English, Health Care, Mindfulness, Research, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment