Tag Archives: Pain

Långvarig smärta och depression

Smärta som kvarstår längre än tre månader definieras som långvarig smärta. Att leva med långvarig smärta kan påverka livstillfredställelsen och livskvalitén negativt. Den kommer i vägen för vanliga aktiviteter och glädjen i att utföra dem. Det kan vara svårt för utomstående att förstå hur det känns att leva med långvarig smärta, vilket i sig kan leda till känslor av ensamhet och social isolering. Tillståndet slukar lust och energi. Arbetsförmågan påverkas och en sjukskrivning kan bli nödvändig, vilket i sig leder till … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment