Tag Archives: ECT

Kom ihåg minnesförlusterna

Socialstyrelsens tillsyn av sju psykiatriska verksamheter inom sex olika regioner visar att informationen kring elchocksbehandling (ECT) i samband med depression är bristfällig. Även om behandlingen är effektiv vid svåra depressioner kan den orsaka minnesförluster, ett faktum som både patienter och … Continue reading

Posted in Health Care, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment