Monthly Archives: November 2012

Som du frågar får du svar

Eller också inte. Livet kantas av en oändlig mängd frågor. Vissa är enklare att besvara än andra. En del frågor kanske aldrig får något svar, eller något tillfredsställande sådant. Vissa frågor behöver heller inga omedelbara svar, vägen dit kan få ta tid. Ibland blir det bäst så. Ansatsen till ett svar får ingå i en process, vara “under konstruktion”. Den som undrar får bida sin tid.

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Leave a comment

Förankra och kasta loss

Förankra, förankra, förankra. Tankar, beslut, handlingar. Och så ibland är det dags att lyfta ankaret, låta vinden fylla seglen och glida bort mot okända trakter.

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Stöd till närstående via nätet

Image | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

Må-bra recept

Recept mot höstrusk Kladdkaka, mjuk pepparkaka och hett kaffe. Större intag av dessa varor ingår troligtvis inte i gällande näringsrekommendationer, men bakandet, den förföriska doften och mottagandet bidrar definitivt till välmåendet! Vill du veta mer om nyttig kost vid depression kan du läsa mer här.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Trött och nedstämd? Tänk på kosten!

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

A Glimpse of Blue Sky

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth; Then took the … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English | Tagged | Leave a comment

Nätbaserat stöd för närstående

Är du närstående till en person med depression eller schizofreni? Eller känner du en person som är det och som vill delta i en forskningsstudie? Vid Lunds universitet, på Institutionen för hälsa, vård och samhälle arbetar en forskargrupp med en studie med syftet att utveckla ett nätbaserat stöd för närstående till personer med depression eller schizofreni. Är du intresserad av att veta mer och/eller delta i studien? Följ länken för att få mer … Continue reading

Posted in Internet, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Intimate partner violence and sexual risks

Intimate partner violence (IPV) affects almost one fourth of all women and those experiencing IPV are at higher risk for sexually transmitted infections, including HIV and unintended pregnancy. Contraception and prevention strategies against sexually transmitted infections thus need to be optimized for women in relationships entailing … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dansa dig till bättre psykisk hälsa

Dans kan förebygga nedstämdhet och depression hos flickor. Det visar en svensk studie som inkluderade flickor i åldrarna 13 till 18. Deltagarna hade tendens att internalisera problem, vilket kan ta sig uttryck i stress och psykosomatiska symtom. Interventionen bestod av danslektioner om 75 minuter, två gånger i veckan, under en period av åtta månader. Fokus var på glädje i rörelsen och inte på prestation.  Interventiongruppen bestod av 59 flickor, medan kontrollgruppen av 53. Flickorna som … Continue reading

Posted in Research, Swedish | Tagged , , , , | 2 Comments