Monthly Archives: May 2011

Rätt eller fel, eller trots allt rätt?

Denna känsla, ibland, av att träffa rätt person vid fel tillfälle och i fel sammanhang. Och andra gånger, en motsvarande känsla av att träffa fel människa vid fel tidpunkt. Eller är det kanske så att det är rätt människa vid rätt tidpunkt och i det bästa tänkbara av sammanhangen? Och att det som känns fel är till för att bearbetas? För att genom mötet få växa och ta sig vidare? Naturligtvis inträffar det då och då även en känsla av att möta helt rätt person vid helt rätt tillfälle också!

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Hoppfullt, grattis till studenterna!

Efter smärre justeringar får sjuksköterskestudenterna väl godkänt på sin C-uppsats. Vad stolt jag blir över dem!

Posted in Health Care, Hope, Swedish | Tagged , , , , | 2 Comments

I jakten på autenticitet

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , | 1 Comment

Filosofen tänker, och känner med

Han är så omtänksam att jag blir rörd, filosofen. Jag ser fram emot hans gästspel på bloggen!

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Sparring Partner

It takes two to tango, doesn’t it?

Posted in Coffee Shop, English | Leave a comment

Årets skörd av doktorer i Lund

I går var det dags för doktorspromotion i Lunds Domkyrka. Totalt deltog 134 kvinnor och 81 män, varav 69 kvinnor och 21 män var från Medicinska fakulteten. Det första året då fler kvinnor än män tog ut sin doktorsexamen vid Lunds universitet var 2009. I går utsågs även 19 hedersdoktorer och 9 jubeldoktorer. Hatten av för samtliga!

Posted in Research, Swedish | Tagged | Leave a comment

Misshandel, av kropp och själ

Jag läser om män som blir slagna av kvinnor i dagens Sydsvenskan (2011-05-28).  Det är dessvärre inte första gången jag kommer i kontakt med den typen av diskussioner och upplevelser. Misshandel som sker bakom lyckta dörrar. Fysisk misshandel bör fördömas. Likaså psykisk misshandel, som även den ofta pågår bakom stängda dörrar. Jag upphör inte att förvånas över de destruktiva förhållanden som finns, överallt, på långt håll och närmre. I skymundan. I tysthet. I hemlighet. Förhållanden som präglas av att människor utövar makt gentetmot andra. För att hämnas. För att känna sig … Continue reading

Posted in Swedish | Tagged , | 1 Comment