Tag Archives: Suicide

Schizoaffective Disorder – A Documentary

The appreciated summer break turned into an autumn break, at least when it comes to blogging! The pause was not due to lack of material and discussion subjects, but rather to competing activities that have kept me busy. Activity on the … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Internet, Media, Stigma, Suicide | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Äldretelefonen

Depression och självmord är vanligt bland äldre. Att söka hjälp kan upplevas som besvärligt och skamligt, och många mår dåligt av att sitta i ensamhet och grubbla. På Äldretelefonen arbetar volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Även närstående är välkomna att ringa. Linjen håller öppet måndag till fredag, kl 10.00-15.00.

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pictures From Suicide Prevention Week 2013

Posted in English, Hope, Media, Social Support, Suicide | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kunskap och stigma relaterat till suicid

En ny studie från Australien visar att vissa faktorer, som mindre exponering för suicid, högre ålder, manligt kön, lägre utbildningsnivå och olika kulturella bakgrunder  är kopplade till lägre kunskap. Vidare visar studien att lägre ålder, manligt kön och olika kulturella bakgrunder är kopplade till mer stigmatiserande attityder gentemot personer som dör av suicid. Eftersom allmänhetens kunskap och attityder gentemot suicid kan inverka på hjälpsökande beteenden i samband med suicid är det viktigt att addressera dessa frågor. Studien pekar på grupper för vilka riktade informationskampanjer kanske kan gynna kunskapsökningen och en minskning av stigmatiserande attityder, och därmed bidra till att rädda liv. Referens: Batterham PJ, Calear AL & Christensen H. Correlates … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mediernas inverkan på synen på självmord

I veckan arrangeras ett symposium om hur medier påverkar våra föreställningar och uppfattningar av självmord. Nätet kan vara en grogrund för självmordshandlingar, men det kan också användas preventivt, till exempel via stödgrupper eller i form av nätbasread kognitiv beteendeterapi. Globalt drabbas cirka en miljon personer av självmord varje år. Det är också en av de vanligast dödsorsakerna i befolkningen, inte minst bland ungdomar under 25 år. Ungdomar använder nätet i stor utsträckning, därför är det också viktigt att veta vad som pågår i cyberrymden och vad som kan göras för att förebygga och förhindra självmord.

Posted in Internet, Media, Research, Social Support, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Nya svenska rön om första hjälpen vid psykisk ohälsa

Socialstyrelsen uttalar sig om en ny studie kring programmet The Mental Health First Aid Training and Research Program. Det är ett manualiserat utbildningsprogram från Australien som avser att ge vanliga medborgare grundläggande kunskaper om hur man bäst kan hjälpa till i mötet med någon som uppvisar tecken på psykisk ohälsa. En studie från Lund visar att kursen bidrar till ökad kunskap om hur man agerar i mötet med en person i akut kris, inte minst genom att deltagare i kursen får lära sig strategier för bemötande och vart man vänder sig för att få professionell hjälp. Deltagande i kursen bidrar till … Continue reading

Posted in Media, Research, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Mental Health First Aid

Mental Health First Aid | Video – ABC News.

Posted in English, Media, Social Support, Stigma, Suicide | Tagged , , , , , | Leave a comment