Tag Archives: Family

Läs- och skrivsvårigheter? Besök Kod-Knäckarna!

Tack vare Kod-Knäckarna kan du som förälder eller lärare till barn med läs- och skrivsvårigheter få stöd och hjälp att hitta rätt. Teamet bakom Kod-Knäckarna har utvecklat material som kan användas i samarbete med barnen. Kod-Knäckarna startades 2004 av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal tillsammans med specialläraren … Continue reading

Posted in Hope, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Anhörigskrift från NSPH

Här kan du läsa en ny Anhörigskrift från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). NSPH är ett nätverk av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Målgruppen för skriften är anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. “Syftet är att bekräfta de viktiga insatser som … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Barn som anhöriga – våga fråga!

Det är dag två på “The 11th Community Mental Health (CMH) Conference” i Lund. Konferensens vision beskrivs som en vilja att förbättra den fysiska hälsan för personer med schizofreni och liknande psykoser, samt de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet. … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Äldretelefonen

Depression och självmord är vanligt bland äldre. Att söka hjälp kan upplevas som besvärligt och skamligt, och många mår dåligt av att sitta i ensamhet och grubbla. På Äldretelefonen arbetar volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Även närstående är välkomna att ringa. Linjen håller öppet måndag till fredag, kl 10.00-15.00.

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Cancerkompisar, för närstående

När en person drabbas av cancer hamnar fokus av förklarliga skäl oftast på patienten. Men även anhöriga vid sidan av påverkas och ställs inför starka känslor och existentiella frågor, och kappslar kanske in dessa för att inte ytterligare belasta patienten. Personer i omgivningen och det sociala nätverket vet ibland inte vad de ska säga och kanske drar sig undan. Då kan ensamheten och alla frågor och känslor bli betungande. På Cancerkompisar.se kan närstående möta andra med liknande erfarenheter av att leva med cancer i den närmsta kretsen. Bakom initiativet står Inga-Lill Lellky och dottern Alexandra Lellky, som båda förlorat en anhörig i … Continue reading

Posted in Hope, Social Support, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Interaktivt stöd för våldsutsatta i nära relationer

En ny interaktiv  webbplats prövas för att stödja våldsutsatta personer i nära relationer. Hemsidan MIRA riktar sig till både kvinnor och män och baseras på Motiverande Samtal (MI), som har visat sig vara till hjälp i samband med livsförändringar. Innehållet skräddarsys individuellt och bygger på personens motivation till förändring. Projektet är ett uppdrag från Socialstyrelsen och leds av Gerhard Andersson vid Linköpings universitet.

Posted in Health Care, Hope, Internet, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stötta familjer

Runt en patient finns ofta en eller fler familjemedlemmar som också påverkas av att en nära anhörig insjuknar. Familjemedlemmar som också kan vara i behov av stöd och hjälp att hantera situationen. Familjemedlemmar som, med rätt verktyg, kan hjälpa till att stötta patienten, men också bättre ta vara på sig själva. Glöm inte patienten, men kom även ihåg familjen!

Posted in Health Care, Social Support, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Nätverk för anhöriga

Den 3 april 2013 startas blandade lärande nätverk upp inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Nätverken kommer att behandla frågor som har med stöd till anhöriga att göra. Nätverken kommer att träffas sju gånger till och med mars 2014. Mer om Nätverket Psykisk ohälsa och möjligheter att leda ett nätverk.

Posted in Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Anhörigperspektiv i arbetslivet

Meridium är ett av de företag som nu anslutit sig till ett nätverk som arbetar för mer anhörigvänliga arbetsplatser. En tanke bakom arbetssättet är att som arbetsgivare beakta anhörigas situation och utifrån det skapa ett hållbart arbetsliv även för anhöriga. Ett fint initiativ! Mer om Arbetsgivare för anhöriga.

Posted in Hope, Social Support, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Identifying needs for support when struggling with depression

Struggling with depression? Don’t despair, you can get support! It’s important to try to identify your needs of support, and to communicate them to those around you in order to find solutions and get the needed support. Don’t give up!

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support, Stigma | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment