Monthly Archives: May 2012

Helfullt eller heltomt

Trots hotet om jordens överbefolkning kan en persons frånfälle eller frånvaro få tillvaron att kännas oändligt tom.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Feeling trapped?

Posted in Coffee Shop, English | Tagged | Leave a comment

Att lämna spår

Liksom fötter lämnar vissa människor outplånliga avtryck och intryck.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Om kulturella utmaningar inom arbetsterapi

Igår disputerade Parvin Pooremamali med avhandlingen “Culture, Occupation and Occupational Therapy in a Mental Health Care Context” vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. Syftet med arbetet var att utforska betydelsen av kulturell mångfald i arbetet mellan arbetsterapeuter och klienter från Mellanöstern med psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Avhandlingen visar på utmaningar i mötet mellan olika kulturer i samband med arbetsterapeuternas arbete med klienter från Mellanöstern. Studierna belysar klienters och arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av mötet och terapin. Parvin Pooremamali och fakultetsopponenten professor Staffan Josephsson förde en intressant diskussion i ämnet. Opponenten både inledde och avslutade diskussionen med att läsa delar av den … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Datorspel motverkar depression

Ett forskningsprojekt från Nya Zeeland visar att ungdomar med depression blir hjälpta av ett nätbaserat självhjälpsprogram kallat SPARX.  Programmet innefattar ett datorspel där ungdomar lär sig hanteringsstratgier för att motverka depression. Programmet bygger på principerna i kognitiv beteendeterapi. Effekterna av att använda programmet tycks vara minst lika goda som vid standardbehandlingar. SPARX vann World Summit Award 2011 för sin kreativitet och innovationsvärdet i skapandet e-hälsotjänster. Mer om SPARX: http://www.sparx.org.nz/

Posted in Health Care, Hope, Internet, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Hudlös? Skaffa rustning!

Posted in Coffee Shop, Swedish | Tagged | Leave a comment

Himmelriket, eller?

Läs “Himmelsdalen” av Marie Hermanson så får du avgöra själv.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Glad och lycklig?

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Hatten av…

… för dagens nypromoverade doktorer vid Lunds universitet! Att veta om doktorspromotion

Posted in Research, Swedish | Tagged | Leave a comment

Stress påverkar kärlen

Till pressmeddelandet

Posted in Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment