Tag Archives: Internet

Sociala medier ger äldre rikare liv

Resultat från det europeiska forskningsprojektet AGNES visar att internet, facebook och sociala medier kan bidra till ett rikare liv för äldre, samt minskad ensamhet, nedstämdhet och isolering. Hypotesen bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet. Rapporter och en bok om AGNES kommer att publiceras framöver (se länk nedan för mer information). Källa: Äldre får rikare liv med internet. Umeå Universitet. Publicerat 2013-05-08.

Posted in Internet, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Interaktivt stöd för våldsutsatta i nära relationer

En ny interaktiv  webbplats prövas för att stödja våldsutsatta personer i nära relationer. Hemsidan MIRA riktar sig till både kvinnor och män och baseras på Motiverande Samtal (MI), som har visat sig vara till hjälp i samband med livsförändringar. Innehållet skräddarsys individuellt och bygger på personens motivation till förändring. Projektet är ett uppdrag från Socialstyrelsen och leds av Gerhard Andersson vid Linköpings universitet.

Posted in Health Care, Hope, Internet, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Föreningen Psykisk Hälsa samarbetar med Wikipedia

Posted in Internet, Media | Tagged , , , , | Leave a comment

Stöd till närstående – en forskningsstudie

Image | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Närstående, se hit!

Imorgon anordnas en temadag om depression i aulan på SUS i Lund, kl 18-20.30. Mer om programmet finns här. På tal om depression pågår ett forskningsprojekt om nätbaserat stöd för närstående till personer med depression eller schizofreni vid Lunds universitet. Se annonsen här: Poster depression schizofreni (2)

Posted in Health Care, Hope, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Stöd till närstående via nätet

Image | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

Nätbaserat stöd för närstående

Är du närstående till en person med depression eller schizofreni? Eller känner du en person som är det och som vill delta i en forskningsstudie? Vid Lunds universitet, på Institutionen för hälsa, vård och samhälle arbetar en forskargrupp med en studie med syftet att utveckla ett nätbaserat stöd för närstående till personer med depression eller schizofreni. Är du intresserad av att veta mer och/eller delta i studien? Följ länken för att få mer … Continue reading

Posted in Internet, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment