Tag Archives: IPS

Främja delaktighet och individanpassat stöd till arbete

Under hösten har Socialstyrelsen publicerat två nya vägledningsskrifter för vård av psykisk sjukdom: en introduktion till Shared decision making, som är ett arbetssätt för att öka patientens delaktighet i vården och omsorgen. en vägledning för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen, som är en metodik som har fått högsta prioritet i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från 2011. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Posted in Health Care, Media, Swedish | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment