Tag Archives: OCD

Mindfulness vid tvångssyndrom och ångest

Mindfulness har sina rötter i buddismen och har genom forskning visat sig vara ett effektivt förhållningssätt för att hantera stress, smärta och andra utmaningar i livet. Möt exempelvis Annette som levde med mycket svår ångest och OCD och som blev hjälpt av mindfulness i sitt möte med Katarina Lundblad.

Posted in Health Care, Hope, Mindfulness, Research, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nätbaserad terapi för behandling av tvångstankar

Nätbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) verkar vara en effektiv metod för att behandla tvångstankar, eller så kallad obsessive compulsive disorder (OCD). Efter behandlingen med nätbaserad KBT uppfyllde deltagarna inte längre kriterierna för OCD och de uppvisade färre depressionssymtom och ett bättre fungerande. Den överaktivitet som syns i pannloben i samband med OCD har visat sig vara mottaglig för läkemedel eller KBT. Medicin har visat god effekt tillsammans med KBT, dock inte utan. Tillsammans med KBT har läkemedel bidragit till att dämpa rädslan som syns i samband med OCD. Fler randomiserade kontrollerade studier behövs för att påvisa den nätbaserade behandlingens effekt. Läs mer om studien i PubMeds sammanfattning.

Posted in English, Health Care, Hope, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom – eller Obsessive Compulsive Disorder (OCD) på engelska – innebär en upplevelse av tvång och drabbar ca 2.5 procent av befolkningen någon gång i livet, såväl barn som vuxna. Syndromet kännetecknas av upprepade tvångshandlingar och tankar och kan vara starkt invalidiserande. Handlingarna utförs för att minska känslor av obehag och förhindra katastrofer. De vanligaste formerna av tvångssyndrom är att känna ett överdrivet obehag för smuts; att vara orolig för att orsaka skada; att ha tvångstankar om moral, religion, våld eller sex; och att ha överdrivna krav på ordning och symmetri. I … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment