Tag Archives: Violence

Together, We Can Make A Difference

“Project Playground strives for children to interact and develop friendships but above all to have fun.” “Youth all over the world are forced to handle different societal problems such as poverty, racism, violence and other social, economical and political problems. Individuals … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Interaktivt stöd för våldsutsatta i nära relationer

En ny interaktiv  webbplats prövas för att stödja våldsutsatta personer i nära relationer. Hemsidan MIRA riktar sig till både kvinnor och män och baseras på Motiverande Samtal (MI), som har visat sig vara till hjälp i samband med livsförändringar. Innehållet skräddarsys individuellt och bygger på personens motivation till förändring. Projektet är ett uppdrag från Socialstyrelsen och leds av Gerhard Andersson vid Linköpings universitet.

Posted in Health Care, Hope, Internet, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att mördas

Personer med psykisk ohälsa har en två till tre gånger förhöjd risk att bli mördade än övriga allmänheten. Så står det i en artikel från TT i dagens Sydsvenskan (2013-03-07, s.A15). En studie av 615 mord begångna i Sverige mellan 2001-2008 visar denna förhöjda risk hos personer som lider av personlighetsstörningar, depression, ångest eller psykos. Vidare är risken nio gånger högre hos personer som har ett drogmissbruk. Jan Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, menar enligt artikeln att ett utökat samarbete mellan psykiatrin, primärvården och socialtjänsten, inklusive träning i konflikthantering och personlig säkerhet för patienter och närstående, kan … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obama endorses Mental Health First Aid

President Obama endorses Mental Health First Aid (MHFA) as a part of his plan “Now Is The Time”, which is enacted to help curb gun violence. MHFA, originally from Australia, is taught in training programs. It can help teachers, staff and other adults interacting with young people … Continue reading

Posted in English, Health Care, Social Support | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

Att drabbas av psykisk ohälsa i samband med en graviditet är förenat med konsekvenser både för den havande kvinnan och fostret. Kvinnan kan uppleva starka negativa känslor, som oro, ångest, stress, känslor av skuld och otillräcklighet, isolering, en påverkad självuppfattning … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Två psykiatrer, två olika åsikter

Punkt. “Många vill kanske säga att sådana onda föreställningar och handlingar som Breiviks, eller Hitlers eller Stalins, definitionsmässigt måste vara ”sjuka”. Men då använder man sjukdomsbegreppet i ett värderande syfte. Det är viktigt att man inte tror att beteenden som … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Media, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Myth and Fact

“Violence is a common stigma attached to schizophrenia; however, the vast majority of all violent individuals do not have serious mental illness. Of those who do have schizophrenia, most are not violent. Although the media often focus upon the dangers that the … Continue reading

Posted in English, Media, Research, Stigma, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment