Links

The following links mainly refer to contacts and organizations in Sweden.

Akut hjälp / Crisis

Akutkortet – livräddning vid hjärt- eller luftvägsstopp

Avancerad hjärt- och lungräddning för vårdpersonal

Hjälpa någon som vill ta sitt liv

Kris och samtal

Psykisk livräddning – suicidprevention

Självmordsupplysningen

Information

BeyondBlue

BluePages

Depression and Stroke, National Institute of Mental Health (NIMH)

Doktorn

Hälsosidorna – kostråd vid depression

Information för barn om funktionsnedsättningar (psykos, mani, depression)

Kunskapsguiden

Medicinsk ordbok

Netdoktor – om depression

Psykologiguiden

Schizofreniskolan

Sjukvårdsupplysningen

Socialstyrelsen om psykisk hälsa

Socialstyrelsen. Ledsna barn. Västerås: Edita Västra Aros. 2010-3-7.

TIPS – tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

Vårdguiden – depression

Värdering av nätbaserad information / Quality Assessment of Information Online

HonCode from the Health on the Net Foundation

HONsearch section for patient and individual

Hälsa- och sjukvård / Health Care

Barn- och ungdomspsykiatri

Livanda – kognitiv beteende terapi på nätet

MoodGym Training Program (Cognitive Behavioural Therapy)

Mottagningar med psykiatrisk vård

Vård i Skåne

Vart kan jag vända mig? Länkar via Hjärnkoll (jourtelefoner och psykiatrisk vård)

Stödlinjer och -organisationer / Help Lines and  Support Organizations

Anhörigas Riksförbund – Anhöriglinjen tel nr 0340-154 40

Autism- och Aspergerförbundet

Bipolarna

Fountain House Stockholm

Föreningen Balans

Gapet, anhörigstöd via kommun- och landstingskontakter

Igelkottens stödgrupp för barn

Imbus – gruppverksamhet för barn och ungdom, Lund

IBIS – Intresseföreningen bipolär sjukdom

Kuling (stödsajt för ungdomar)

Libra i Lund, stödförening för patienter och anhöriga

Maskrosbarn (barn & unga)

Molnhopp – en stödsajt för ungdomar

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

PO-Skåne, fristående personliga ombud

Psykiatrinätverket Barn som anhöriga

Psykisk hälsa informationsregister

Riksföreningen Anorexi/Bulimi Kontakt

Riksförbundet Attention  – intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD.

RSMH – riksförbundet för social och mental hälsa

Schizofreniförbundet

Schizofreniföreningarna

Skånes universitetssjukhus – Patientorganisationer

Snorkel – stöd för barn & ungdomar

Sommarregn – en stödsajt för anhöriga (under uppbyggnad)

Svenska OCD-förbundet Ananke (http://www.ocdforbundet.se)

Sveriges Fontänhus

UMO – din ungdomsmottagning på nätet (barn & unga)

Viska om schizofreni

Yabi – Youth ADHD & Bipolar initiative (Australia)

Your Mental Health

Självmord / Suicide

Att hjälpa någon som tänker ta sitt liv

Mental Health First Aid: Guidelines

NASP – nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet

Nollvision mot självmord, 1500 marschaller

När himlen är nära – samtalsstöd till äldre, anhöriga och vårdpersonal

Psykisk livräddning

Suicidprevention i Väst och Jan Beskows blogg

Självmordsupplysningen

Terapi och natur / Therapy and Nature

Frisk i naturen, Ett nordiskt projekt

Naturvårdsverket (2006). Naturen som kraftkälla. Edita Västra Aros. (pdf)

Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps rehabiliteringsträdgård

Forskning / Research

Forskningspartner – brukarmedverkan

Annat / Other

Arbetsgivare för anhöriga

Academic Rights Watch

Cepi – Centrum för evidensbaserade sociala studier (forskning)

Employers for Carers

EUFAMI – European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness

Eurocarers – European Association Working for Carers

European Commission – Mental Health (tillförlitliga sidor om psykisk hälsa)

Föreningen Psykisk Hälsa

Grand Challenges in Global Mental Health

Hjärnkoll – för ett psykiskt friskare Sverige

Inre Rum – kunkapscentrum, Göteborg

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Psykisk misshandel

Psykiatrinätverket Barn som anhöriga

Socialpsykiatriskt Forum, mötesplats för diskussion av socialpsykiatriska frågor

Media

Psykepedia – en agentur för föreläsare inom psykisk ohälsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s