Tag Archives: Bipolar disorder

Gatukonst som uttrycksmedel

Aron J Wright kallar sig gatukonstnär (“eller vandal som många kanske kallar det”) – så skriver han i broschyren han ger mig. Han berättar att han lider av bipolaritet och att han använder konsten som uttryck när han funderar över … Continue reading

Posted in Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

“Du gör mig galen”

Malou Efter tio, om filmen “Du gör mig galen”

Posted in Media, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Help in living a productive life

Posted in English, Hope, Media, Social Support | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Psykisk ohälsa vanlig bland kvinnliga fångar

En amerikansk studie visar att 43 procent av USA:s kvinnliga fångar visar tecken på allvarlig psykisk ohälsa, varav 28 procent lider av klinisk depression, 15 procent av bipolär sjukdom och 4 procent av schizofreni. Antalet kvinnor som deltog i studien var 491. Dessa tillstånd kräver en komplex behandling, som författarna av studien menar saknas i de flesta amerikanska fängelser. Utöver dessa siffror visade studien att 82 procent av kvinnorna uppfyllde kriterier för missbruk och att 53 procent visade tecken på post-traumatisk stress (PTSD). Andelen personer med egentlig depression, bipolär sjukdom, missbruk och PSTD bland de undersökta kvinnliga fångarna är 1.4 till … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Simon Kyaga on Genius and Madness

Kyaga and colleagues previously saw that patients with schizophrenia or bipolar disorder and their relatives are overrepresented in creative occupations. Nevertheless, recent findings by the same researchers show that except for bipolar disorder, individuals with overall creative professions – here defined as scientific or artistic professions – were not … Continue reading

Posted in English, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

“Ett bipolärt hjärta”

Jag hör Rebecca Anserud berätta om bipolär sjukdom och om sin bok “Ett bipolärt hjärta”. Hon upplevde sin första depression när hon var femton år gammal och är idag tjugofem år fyllda. Så klokt råder hon sina åhörare att inte … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Media, Stigma, Suicide, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Positiva upplevelser av att vårda

Att vara närstående till och ta hand om en person med psykisk ohälsa är förenat med en ökad börda i vardagen. Det kan handla om en rent praktisk och ekonomisk börda, men även om upplevelsen av att vara vårdgivare och den medföljande emotionella belastningen. Som exempelvis en ständig oroskänsla över personens hälsa och framtid. Det visar åtskilliga vetenskapliga studier som undersöker närståendes upplevelser av att leva nära en person med psykisk ohälsa. … Continue reading

Posted in Hope, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

När nej är ett symptom

Min erfarenhet som anhörig till en person med psykisk ohälsa är att nej inte är ett uttryck för patientens vilja, utan ett symptom. Så säger Åsa Moberg – författare, journalist och översättare – i samband med konferensen Psykisk (O)hälsa Syd. … Continue reading

Posted in Health Care, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

En sjukdom, ingen identitet

“Politiken är min identitet – jag vill inte bli synonym med min sjukdom.” Daniel Tukia, Lundapolitiker med bipolär diagnos, i City Lund (2011-10-11)

Posted in Media, Stigma, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Cannabis och psykisk ohälsa

Många personer med cannabis- och andra drogmissbruk lider samtidigt av psykisk ohälsa. Missbruket kan orsakas av psykisk ohälsa, och vice versa, men även andra bakgrundsfaktorer, såväl biologiska som miljömässiga, kan påverka både den psykiska hälsan och missbruket. Cannabis med höga halter av den verksamma substansen THC, tetrahydrocannabinol, har visat sig kunna utlösa psykoser och förvirringstillstånd. Det finns även samband mellan långvarig cannabisrökning och depressioner, samt mellan cannabisrökning och schizofreni. Personer som redan har sjukdomen schizofreni löper en större risk för återfall, med dramatiska symptom och sämre reaktion på antipsykotisk medicin. … Continue reading

Posted in Research, Swedish | Tagged , , , , , , , | 2 Comments