Tag Archives: Depression

Schizoaffective Disorder – A Documentary

The appreciated summer break turned into an autumn break, at least when it comes to blogging! The pause was not due to lack of material and discussion subjects, but rather to competing activities that have kept me busy. Activity on the … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Internet, Media, Stigma, Suicide | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Gatukonst som uttrycksmedel

Aron J Wright kallar sig gatukonstnär (“eller vandal som många kanske kallar det”) – så skriver han i broschyren han ger mig. Han berättar att han lider av bipolaritet och att han använder konsten som uttryck när han funderar över … Continue reading

Posted in Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Äldretelefonen

Depression och självmord är vanligt bland äldre. Att söka hjälp kan upplevas som besvärligt och skamligt, och många mår dåligt av att sitta i ensamhet och grubbla. På Äldretelefonen arbetar volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Även närstående är välkomna att ringa. Linjen håller öppet måndag till fredag, kl 10.00-15.00.

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bibliotherapy Against Depression

Bibliotherapy entails the use of books to solve issues that one may face at a particular moment in time. It has been defined as “a process of dynamic interaction between the personality of the reader and literature-interaction which may be utilized for personal assessment, adjustment, and growth” (Lehr 1981). The … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Unintended pregnancies may increase risk of postpartum depression

A study from the University of North Carolina prenatal clinics showed that women with unintended pregnancy are more likely to suffer from postpartum depression at three and twelve months postpartum. Unintended pregnancy entailed both mistimed and unwanted pregnancies. The increased risk of depression following unintended … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research | Tagged , , , , , | Leave a comment

Effekt av fysisk träning vid depression

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) sammanfattar innehållet i en systematisk översikt från Cochrane avseende effekten av fysisk träning vid depression. Översikten innefattade 32 randomiserade kontrollerade studier med varierande upplägg från olika världsdelar. Sammanfattningsvis tycks träning lindra depressiva symtom och effekterna bedöms som måttliga. SBU drar slutsatsen att fler studier behövs, inte minst för att undersöka effekten av olika typer av träning, samt för att utvärdera kostnader och eventuella risker. Referens:Rimer J, Dawn K, Lawlor DA, Greig CA, McMurdo M, Morley W, Mead GE. Exercise for depression. Cochrane … Continue reading

Posted in Research, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Pictures From Suicide Prevention Week 2013

Posted in English, Hope, Media, Social Support, Suicide | Tagged , , , , , , | Leave a comment