Category Archives: Therapeutic writing

Healing Through Creative Expression

Both health and arts have been important centres of human interest throughout history, including possible connections between art and healing processes. In a review by Stuckey and Nobel (2010), exploring the relationship between engagement with the creative arts and health outcomes, four major … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Therapeutic writing, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Harry Potter Born from Depression

J.K. Rowling was first hit by depression after her first marriage broke down. She wished to be a writer since childhood and overcame depression when writing the first Harry Potter book, “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. The Harry Potter series began as … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Therapeutic writing, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Berättelser som redskap

I den narrativa berättelsen är vi subjekt. Berättelsen kan hjälpa oss att sätta oss själva på kartan genom att vi stannar upp och reflekterar över vem vi är. Genom berättelsen skapas utrymme för att ställa frågor om vårt liv. Som var står jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vilken har min roll och andras roller varit i min livsberättelse? Vad har påverkat mitt liv? Genom berättelsen kan vår livsvärld komma till uttryck, med allt vad det innebär av värderingar och val. Vår livshistoria kan bli mer greppbar för andra, och … Continue reading

Posted in Swedish, Therapeutic writing, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

“Healing my wounds by liberating my words”

Wisdom and positive thinking around your wrist. This can be found on Féminin Sacré ‘s website. Writing as therapy is not a new phenomenon. Journal therapy was developed in America in the 1960s. Purposeful and intentional reflective or process writing was used to further … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Hope, Research, Therapeutic writing, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment