Effekt av fysisk träning vid depression

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) sammanfattar innehållet i en systematisk översikt från Cochrane avseende effekten av fysisk träning vid depression.

Översikten innefattade 32 randomiserade kontrollerade studier med varierande upplägg från olika världsdelar. Sammanfattningsvis tycks träning lindra depressiva symtom och effekterna bedöms som måttliga. SBU drar slutsatsen att fler studier behövs, inte minst för att undersöka effekten av olika typer av träning, samt för att utvärdera kostnader och eventuella risker.

Referens:Rimer J, Dawn K, Lawlor DA, Greig CA, McMurdo M, Morley W, Mead GE. Exercise for depression. Cochrane Database of Systemic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD004366. DOI: 10.1002/14651858. CD004366.pub5.

Advertisements
This entry was posted in Research, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s