Tag Archives: Ethics

Varför forskningsetik?

Forskningsetik handlar om tillämpning av fundamentala etiska principer i samband med planering och genomförande av vetenskaplig forskning, exempelvis i samband med experiment som involverar djur eller människor. Det går ut på att genomföra forskning enligt god vetenskaplig sed och att skydda deltagande försökspersoner. I samband med Nürnbergrättegångarna efter andra … Continue reading

Posted in Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment