Tag Archives: Stress

Catching her breath

Hi, she says to the man greeting her. She hurries further down the corridor with rushed steps. If anyone is wondering what she is up to, I can reveal that she is trying to catch her breath. It left her a couple of thousands of … Continue reading

Posted in English, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Medicinsk yoga mot stress

Medicinsk yoga kan hjälpa personer med stressrelaterade symtom. Det visar en ny svensk randomiserad studie där deltagarna uppvisade lägre nivåer av upplevd stress och ångest, samt högre nivåer av upplevd allmän hälsa efter genomgången intervention innefattande medicinsk yoga utöver den vanliga vården. Yoga är ett brett begrepp. MediYoga beskrivs som en terapeutisk yogaform som utgår från klassisk kundaliniyoga, med nyckelord som läkekonst, forskning, botemedel, medvetenhet och balans i fokus. Referens: Köhn M, Persson Lundholm U, Bryngelsson IL, ANderzén-Carlsson A, Westerdahl E (2013). Medical Yoga for Patients with Stress-Related … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fly, kämpa, spela död eller bli vän?

Att kroppen reagerar på stressorer genom en flykt- och kamprespons är en teori som utvecklades av Walter Cannon under 1920-talet. Det fysiologiska svaret på stress utgör en överlevnadsmekanism. Den gör att människan reagerar instinktivt genom att antingen beredas för att bemöta eller undkomma stressorn, som då uppfattas som ett möjligt hot mot överlevnaden. Flykt- och kampteorin har senare ifrågasatts och berikats med det tredje alternativet frysning, att spela död. Vissa kritiker menar dock att flykt- och kampteorin har utvecklats utifrån mäns stressresponser. En alternativ teori föreslår därför att kvinnor kan reagera på stress genom en vårda och bli vän respons (tend … Continue reading

Posted in Nature, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Lyfta blicken

När små förtretligheter ansamlar sig är det lätt att fastna med blicken i de retliga och skavande detaljerna. Även om de spelar roll för helhetsintrycket, och till och med känns och/eller är avgörande för utslaget, kan det vara bra att lyfta blicken och se på den större kontexten. Om inte annat för att vila sinnena och tanka energi för den fortsatta eller blivande nedlagda kampen. Pick your fights, som man säger.

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Sol i backspegeln?

Det var bättre förr, hör man ibland. Var det verkligen det eller är det resultatet av en historieförsköning? Nya tider medför nya utmaningar. Vissa är förmodligen inte ett dugg olika de som människor alltid tampats med, som att skaffa arbete, hålla ihop relationer, få tak över huvudet. Medan andra utmaningar tar sig nya former. Istället för att behärska en hästdriven plog eller traktor ska man kunna navigera cyberrymden med hjälp av en mus och ett tangentbord. Oavsett vilket handlar det om att möta vardagen och att lösa problem. Frågan är om … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Social Support, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Dansa dig till bättre psykisk hälsa

Dans kan förebygga nedstämdhet och depression hos flickor. Det visar en svensk studie som inkluderade flickor i åldrarna 13 till 18. Deltagarna hade tendens att internalisera problem, vilket kan ta sig uttryck i stress och psykosomatiska symtom. Interventionen bestod av danslektioner om 75 minuter, två gånger i veckan, under en period av åtta månader. Fokus var på glädje i rörelsen och inte på prestation.  Interventiongruppen bestod av 59 flickor, medan kontrollgruppen av 53. Flickorna som … Continue reading

Posted in Research, Swedish | Tagged , , , , | 2 Comments

Att ta beslut

Känner du dig trött och brottas med att ta beslut? Längtar du efter ett andrum där du kan vila och bara vara en stund? Varje dag tar vi en rad beslut, delvis utan att fundera på det. Vi går på autopilot och gör vardagliga saker på rutin. Medan andra situationer kräver mer av oss, i form av eftertanke och handling. Det kan också skapa en längtan efter ett utrymme för vila och avkoppling. Läs mer … Continue reading

Posted in Nature, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Utmattningssyndrom synligt genom prov

Effekterna av utmattningssyndrom kan hålla i sig länge, vilket syns genom signifikant högre halter av vissa tillväxtfaktorer och sämre stresskydd jämfört med friska. Detta visar en nyligen sammanställd kunskapsrapport av Marie Åsberg och Åke Nygren, professorer vid Karolinska institutet. Diagnoserna utmattningssyndrom och depression skiljer sig åt, och med hjälp av de nya fynden kan det bli möjligt att säkerställa utmattningssyndrom genom laboratorieprov. Medan personer med utmattningssyndrom visar på minskade halter av stresshormon är motsatsen synlig hos personer med depression.  Enligt forskarna tyder den minskade frisättningen av stresshormon  … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mental träning

Inom idrotten används mental träning för att uppnå önskade idrottsresultat. Genom att arbeta med tankarna, visualisering och avslappningsmetoder påverkas tankelivet och efterföljande känslor.  Mental träning bidrar till förhöjd fokus, motivation och målmedvetenhet. När målbiderna förverkligas stärks också självkänslan, självförtroendet och tilltron.  De arbetsmetoder som används … Continue reading

Posted in Hope, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Depression vid amningsstopp

Mammor som slutar amma inom sex månader efter förlossningen löper en större risk att drabbas av depression, speciellt om kvinnorna redan varit deprimerade under graviditeten. Det visar en norsk studie av ca 42 000 kvinnor. En möjlig förklaring tros  kunna vara att amningen utlöser må-bra hormonet oxytocin, vilket uteblir vid ett amningsstopp. Forskarna belyser vikten av att uppmärksamma kvinnor som mår dåligt under och efter graviditeten.  Att erbjuda kvinnorna strategier för stresshantering, inte minst vid amningsstopp, kan därför vara värdefullt då kvinnor med ångest och depression ofta kan vara mer känsliga för stress.  Referens: Ystrøm, E. (2012). … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment